Flere år før SARS-vaksinen kommer

Artikkel

Fire år er et absolutt minimum for å utvikle en vaksine mot SARS. Og da skal man ha flaks i jakten på en epitop som gir immunrespons.

Hanne Nøkleby fra Folkehelseinstituttet var lite optimistisk med tanke på å vaksinere oss ut av SARS-problemet i overskuelig fremtid på en fagkonferanse for rundt 100 etats- og foretaksansatte avholdt 7. mai. Hensikten med konferansen var å legge frem nyeste kunnskap og drøfte smittevernsstrategi.

– Det vil ta 2 – 3 år med toksikologisk og immunologisk testing etter laboratorieforsøkene før man har en vaksinekandidat som kan prøves på mennesker. For å vite om vaksinen gir beskyttelse må den testes i store randomiserte studier i områder med reell smitterisiko. Minst 2 000 mennesker må inn i en slik beskyttelsesstudie, sa Nøkleby.

Konferansen kom i stand på kort varsel og er et ledd i myndighetenes storstilte satsing på å spre informasjon om SARS. Lysark fra alle innleggene er lagt ut påwww.fhi.no

Les hele saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=1418

Anbefalte artikler