De moderne hellige

Anne Kveim Lie Om forfatteren
Artikkel

Wegling, M

Den guddommelige anoreksi

203 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2002. Pris NOK 280

ISBN 82-03-18380-8

Er anorektikeren en moderne helgen? Idéhistorikeren Monica Wegling har skrevet en bok om Caterina av Siena (som fastet seg til døde) og de moderne anorektikere. Ifølge Wegling må den moderne anoreksien betraktes som en videreføring av den hellige fasten, altså som et kulturelt fenomen, og ikke som en sykdom hos den enkelte.

Det kristne ritualet har imidlertid i vår sekulariserte verden blitt tømt for innhold, samtidig som det er blitt gjennomsyret av dagens ekstreme idealer om perfeksjon og kontroll. Anorektikeren bør følgelig æres for å fullende vårt krav til perfeksjon, ikke straffes og ydmykes ved å puttes i sykesengen. Om nødvendig må hun også dø, men da dør hun i hvert fall med æren i behold. Slik lyder Weglings argumentasjon i korte trekk. Og det er prisverdig at noen andre enn Finn Skårderud, en kvinne og en ikke-medisiner, påtar seg å beskrive de historiske, kulturelle og samfunnsmessige sidene ved den ekstremt komplekse diagnosen anoreksi. Det er også bra at noen kaster inn en brannfakkel i vår selvgode medisinske kultur innimellom. Men hvorfor trenger hun Caterina av Siena til å fremme argumentet sitt?

Det er problematisk å sammenlikne det moderne fenomenet anoreksi (som hun for øvrig ikke differensierer, men behandler som om det skulle være samme fenomen hos alle de «syke») med noe som skjedde for 700 år siden, i et helt annet land på et helt annet sted. Hennes historiske håndverk i så henseende er ikke overbevisende, og det spørs om man i det hele tatt kan bruke historien til å fremme slike argumenter. Da må det i så fall gjøres mye grundigere! Dessuten må en så radikal påstand om at man skal la anorektikerne dø i ære også underbygges mye bedre dersom den skal tas på alvor. Dette kunne blitt to gode bøker: et polemisk innlegg om anoreksi eller en informativ bok om Caterina av Siena. Den foreliggende bok fungerer ikke som noe av delene, og der må forlag og konsulenter bære hovedansvaret. De har sviktet jobben sin!

Anbefalte artikler