Reell ventetid på nett

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Nett- og telefontjenesten Fritt sykehusvalg Norge skal være et slagkraftig og reelt verktøy for pasienter, pårørende og henvisende leger, sa helseminister Dagfinn Høybråten under lanseringen.

  Fritt sykehusvalg Norge er en nasjonal tjeneste der alle skal finne informasjon om ventetider ved sykehus i hele landet. Gjennom Internett-tjenesten www.sykehusvalg.net og grønt telefonnummer 800 41 004 skal det bli lettere for pasient og henvisende lege å bruke retten til fritt sykehusvalg. Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for driften av tilbudet.

  – Tjenesten bidrar til å styrke pasientenes posisjon i helsetjenesten, mener Dagfinn Høybråten.

  Via Internett-siden eller telefon får legen og pasienten informasjon om forventet ventetid for 87 ulike prosedyrer og behandlinger ved offentlige sykehus, og om hvilke behandlinger og hvilke institusjoner som er inkludert i tjenesten. Retten til fritt sykehusvalg utvides til å gjelde private sykehus som har avtale med de regionale helseforetakene.

  I tillegg til mer informasjon om behandlingstilbudet, vil det på nettsiden i løpet av høsten 2003 også komme informasjon om kvaliteten på behandlingstilbudet. Fra og med i år skal sykehusene evalueres etter ni kvalitetsindikatorer. Fire av disse indikatorene skal pasientene sørge for, ved å svare på spørreundersøkelser om tilfredshet med service og kvalitet på behandling. Denne informasjonen skal inn i databasen og publiseres på www.sykehusvalg.net

  – Dette er mer enn en liten revolusjon, det har slett ikke vært vanlig at sykehusene må fremvise resultatene for offentligheten. Leverandører av helsetjenester må dokumentere hva de er gode for. Åpenhet er meget viktig, og dette hjelper både leger og pasienter med å foreta valg på et informert grunnlag, sier Høybråten.

  Leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Kjell Martmann-Moe gleder seg til å ta i bruk den nye tjenesten. – Jeg føler at kvaliteten på informasjonen nå er så god at vi kan veilede og ikke villede våre pasienter, sier Aplf-lederen. Arne Lein, leder i brukerrådet i Helse Øst RHF, understreker primærlegenes betydning i forhold til tjenesten. – Primærlegene må aktivt gi informasjon om rettighetene som pasienter har. Jeg tenker spesielt på eldre og pasienter som ikke er vant til å bruke Internett, sier han.

  Tjenesten har eksistert i over ett år, men tidligere var det kun historisk ventetid som var oppført i databasen. Les hele saken på nett:www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1407

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media