Godkjenning og opphør av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

Haukeland Universitetssykehus

På bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, har Sosial- og helsedirektoratet godkjent Haukeland Universitetssykehus som utdanningsinstitusjon i gruppe I i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vedtaket gjelder fra 31.3. 2003.

Orkdal sanitetsforenings sjukehus

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus får reaktivert sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i gruppe II i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Vedtaket gjelder fra 2.4. 2003.

Sentralsjukehuset i Rogaland

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Sentralsjukehuset i Rogaland godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer, tellende for inntil 6 måneder av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 4.4. 2003.

Opphør av utdanningsinstitusjon i psykiatri

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Lister sykehus opphører som utdanningsinstitusjon i psykiatri.

Psykiatrisk virksomhet ble med virkning f.o.m. 1.1. 2002 overført til Vest-Agder sykehus.

Anbefalte artikler