Godkjenning og opphør av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Haukeland Universitetssykehus

  Haukeland Universitetssykehus

  På bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, har Sosial- og helsedirektoratet godkjent Haukeland Universitetssykehus som utdanningsinstitusjon i gruppe I i fysikalsk medisin og rehabilitering.

  Vedtaket gjelder fra 31.3. 2003.

  Orkdal sanitetsforenings sjukehus

  Orkdal sanitetsforenings sjukehus

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus får reaktivert sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i gruppe II i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

  Vedtaket gjelder fra 2.4. 2003.

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Sentralsjukehuset i Rogaland godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer, tellende for inntil 6 måneder av utdanningen.

  Vedtaket gjelder fra 4.4. 2003.

  Opphør av utdanningsinstitusjon i psykiatri

  Opphør av utdanningsinstitusjon i psykiatri

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Lister sykehus opphører som utdanningsinstitusjon i psykiatri.

  Psykiatrisk virksomhet ble med virkning f.o.m. 1.1. 2002 overført til Vest-Agder sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media