Hjertestans utenfor sykehus

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er de siste 25 år utgitt retningslinjer for hjerte-lunge-redning (HLR). Disse bygger på vitenskapelig dokumentasjon der den finnes, men denne er mangelfull og noe har derfor et visst dogmatisk preg. Avhandlingen setter spørsmålstegn ved noen av disse aspektene og gir forslag til hvordan «kjeden som redder liv» kan forbedres.

  Det ble funnet at trykket i luftrøret var høyere ved standard brystkompresjon enn ved press mot mellomgulvet (Heimlichs manøver) under simulert total luftveisobstruksjon på 12 pasienter som nylig var erklært døde.

  Under HLR på totalt 17 pasienter med ventilasjon 12 min-1 med 100 % oksygen var arteriell pCO2 høyere enn normalt (7,4 og 7,5 kPa) ved 500 ml tidalvolum og lavere enn normalt ved 1 000 ml (3,7 og 4 kPa) hhv. 5 min og 10 – 15 min etter oppstart av mekanisk ventilasjon. Det var ingen forskjell i oksygenmengden i blodet, tilfredsstillende ved begge volum.

  I et arbeid på 16 griser ble blodgjennomstrømningen i myokard fordoblet når en impedansventil, som hindrer passiv inspirasjon idet brystkassen hever seg, under standard HLR, ble koblet til endotrakealtuben. Aktiv kompresjon/dekompresjon HLR gav tilsvarende funn, men intet signifikant tillegg av ventilen i dette tilfellet. Ventilen hadde ingen signifikant effekt på hjernesirkulasjonen.

  I et fjerde klinisk epidemiologisk arbeid (459 pasienter fra Stavanger, Østfold, Akershus og Oslo) ble det vist at følgende faktorer under sykehusfasen etter hjertestans utenfor sykehus var assosiert med økt sjanse for å bli utskrevet i live: ingen kramper, baseoverskudd –3,5 mmol/l, kroppstemperatur £ 37,5 C og blodsukker £ 10,6 mmol/l. Det var også forskjeller i overlevelse mellom sykehusene. Andelen som ble utskrevet i live var høyest i Stavanger og Østfold, lavest i Oslo og Akershus.

  Standard brystkompresjoner er mer effektivt enn Heimlichs manøver for å fjerne fastsittende fremmedlegeme i luftrøret hos bevisstløse. Det forenkler utførelsen av HLR, og vårt forslag om å fjerne Heimlichs manøver hos bevisstløse er inkludert i de siste internasjonale HLR-retningslinjene.

  Ved avansert hjerte-lunge-redning gir begge ventilasjonsmåter akseptable arterielle blodgasser. Volumanbefalingene i de internasjonale retningslinjene for HLR er forandret på grunn av dette. Resultatene kan ikke ekstrapoleres til munn-til-munn-ventilasjon.

  Impedansventilen er et lovende hjelpemiddel, men flere uavhengige studier trengs for å avklare ventilens betydning.

  Det er viktig også å rapportere faktorer under sykehusfasen etter hjertestans utenfor sykehus for å få en bedre forståelse for hva som påvirker overlevelsen. Pga. studiens retrospektive design kan det ikke trekkes konklusjoner mht. årsak og virkning.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Out-of-hospital cardiac arrest – challenging the guidelines of cardiopulmonary resuscitation

  Utgår fra

  Utgår fra

  Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

  Ullevål universitetssykehus

  Disputas 4.4. 2003

  Disputas 4.4. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media