Nytt fra nett

Artikkel

Norske leger i internasjonalt SARS-arbeid

Folkehelseinstituttet har meldt fra til Verdens helseorganisasjon at fem norske epidemiologer står klare til å reise til SARS-rammede områder på kort varsel.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1453

SARS rammer svært hardt

Bortimot halvparten av SARS-pasienter over 60 år som har vært innlagt i sykehus i Hongkong, er døde. Det dystre tallet kommer frem i en epidemiologisk studie av de 1 425 SARS-tilfellene, publisert på nettsidene til The Lancet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1401

80 år siden insulin kom til Norge

I mai 1923 ble den første insulinsprøyte satt på en norsk diabetespasient. Det var en ung gutt på 15 år, som hadde type 1-diabetes og som ville vært død innen få dager. Gutten fikk i stedet et langt liv og var i hvert fall i live i midten av 1960-årene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1442

Kvinnelig lege når pasienten er kvinne?

Kvinner fra andre kulturer ber ofte om kvinnelig lege når de kommer til sykehuset. Hvor langt skal institusjonen strekke seg?

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1458

Hudbank i Sverige

Universitetssykehuset i Linköping i Sverige etablerer nå en egen hudbank med hud fra døde donorer. Donorhuden skal dekke såroverflaten i påvente av transplantasjon av huden som skal vokse fast.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1439

Nasjonalt helsenett i rute

Siemens Business Services har fått storkontrakten og skal knytte Helse-Norge sammen i ett nettrike. Leverandørvalget er et viktig skritt for å holde tidsplanen der målet er å være på lufta i løpet av 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1430

Private vil lagre navlestrengsblod

Skal private aktører ha adgang til å lagre navlestrengsblod fra nyfødte barn, med tanke på fremtidig stamcelleterapi? Spørsmålet er også bakgrunnen for at Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) har uttalt seg om det faglige grunnlaget for terapeutisk utnyttelse av stamceller fra navlestrengsblod.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1358

Desentralisert utdanning psykiatri

26 leger er i gang med spesialistutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri i Helse Nord RHF. De fleste bor og jobber i Nord-Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1352

Disputas og nettpublisering i samme uke

Alle doktorgradsarbeider fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal legges ut i fulltekst på nettet et par dager etter disputasen. I løpet av våren vil mer enn 100 avhandlinger være tilgjengelige.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1291

Spreke barn klarer seg best sosialt og mentalt

Forskningsleder Per Egil Mjaavatn ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet kan referere til en rekke studier som underbygger påstanden om at barn med gode motoriske ferdigheter har et bedre grunnlag for mental sunnhet i voksenlivet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1282

Anbefalte artikler