Sosial ulikhet – et folkehelseanliggende?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wamala, SP

  Lynch, J

  Gender and social inequities in health

  A public health issue. 266 s. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pris SEK 299

  ISBN 91-44-02202-6

  Boken om kjønn og sosial ulikhet er en artikkelsamling som er laget etter en seminarrekke ved det svenske folkehelseinstituttet. Det er forbilledlig at et nasjonalt institutt tar opp slike temaer, og gir ut bok om temaet. Sosial ulikhet er fremdeles en meget viktig determinant for helseforskjeller, og kjønn er enkelt å operasjonalisere. Likevel er det mange som ikke liker å måle ulikhet på bakgrunn av kjønn; ulikheter på bakgrunn av rase, etnisitet eller sosioøkonomisk status teller liksom mer.

  Boken går nesten ikke inn på de biologiske forskjellene mellom kvinner og menn, kanskje fordi mange av bidragsyterne ikke er leger. Kvinners reproduktive rolle er heller ikke eksplisitt problematisert. Derimot er ulikheter knyttet til kjønnenes ulike forhold til arbeidslivet godt drøftet. I det hele har forfatterne av de ulike kapitlene et godt grep om den teoretiske tilnærmingen til analyser av forskjeller knyttet til kjønn.

  De empiriske eksemplene, spesielt i kapitlet til Piroska Östlin om kjønn og arbeid, er kortfattede og slående; kvinner deltar i arbeidslivet i økende grad, men på andre premisser enn menn. Arbeidslivet er segregert slik at menn i større grad er knyttet til privat sektor, og kvinner til offentlig sektor. Konsekvensene er lønnsforskjeller, altså sosioøkonomiske ulikheter, men også at arbeidsrelatert helse er ulik for menn og kvinner. Menn er mer utsatt for ulykker, kvinner for psykososial slitasje. Kvinner får oftere vondt i skuldre og nakke, menn i nedre rygg og bein.

  Boken har flere internasjonale bidragsytere, og har eksempler fra Venezuela, England og Afrika. Psykososiale faktorer for menn og kvinner drøftes grundig, og problemstillinger knyttet til rehabilitering av kvinner er også tatt opp. Det er en rekke gode kapitler, men det er også en del temaer som ikke er grundig diskutert. Ulik tilgang på helsetjenester er ikke drøftet i detalj, og kvinners og menns ulike sykdomspanorama er heller ikke så grundig diskutert. Boken både tjener og taper på å være rettet mot kvinners og menns roller i samfunnet og spesielt i arbeidsmarkedet. Men for alle som er interessert i sosiale ulikheter er det en viktig bok som setter fingeren på de temaer og komplekse sammenhenger det er viktig å se på.

  I en verden der ulikhetene øker, der fattigdommen i økende grad feminiseres og denne fattigdommen får avgjørende innflytelse på barns oppvekstvilkår fordi flere familier nå består av et enslig kvinnelig overhode, er det viktig å få dokumentert faktorer som medvirker også til ulikheter innenfor helse. I Norge og i Sverige er det faktisk forbudt ved lov å diskriminere på bakgrunn av kjønn. Dette gjelder også i helseanliggende. Likeverd betyr ikke absolutt likhet, og det er her denne boken gir et viktig bidrag i å forstå og akseptere de ulikheter som er nødvendige, og dernest å påpeke de andre ulikhetene, de som er urettferdige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media