En av fem SARS-pasienter fikk lungesvikt

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Behandlingsresultater hittil tyder på at lungeskadene ved SARS er en følge av kroppens immunrespons.

Foto SCANPIX

Det hevder legene som har behandlet de første 75 SARS-tilfellene i Hongkong. Pasientene ble behandlet i sykehus med et standard regime bestående av ribavirin og kortikosteroider. Resultatene er gjengitt i en artikkel på nettsidene til The Lancet – www.thelancet.com

Sykdomsforløpet var gjennomgående kjennetegnet ved at pasientene, etter en forbigående bedring, ble dårligere ut over i den andre behandlingsuken. Rundt dag 7 – 9 fikk 85 % av pasientene ny febersyke og 73 % utviklet vandig diaré. På dette tidspunktet hadde halvparten fått dårligere lungefunksjon, og hos 80 % så man økende lungefortetninger på røntgen.

I løpet av tredje behandlingsuke utviklet hver femte pasient akutt lungesviktsyndrom (ARDS) og måtte ha respiratorbehandling. Etter tre uker var fem av de 75 pasientene døde. Foruten ARDS, hadde to av dem ut-viklet fulminant sepsis og like mange fått fatal hjerteinfarkt. I løpet av observasjonstiden var det imidlertid 27 pasienter som ble utskrevet fra sykehus til enten hjemmet eller et rehabiliterings-senter.

Artikkelforfatterne mener at den markante forverringen de observerte blant pasientene under den andre behandlingsuken, må bety at lungeskadene ved SARS i første rekke kommer av en eksessiv immunrespons i kroppen, og subsidiært virusbelastningen.

Legene stilte sykdomsdiagnosen ved å påvise SARS-assosiert coronavirus i sekretprøver fra nese og svelg. En av tre tilfeller ble bekreftet etter gjennomsnittlig tre dager, og resten rundt dag 14. IgG-serokonversjon fant sted omkring dag 20. Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1464

Anbefalte artikler