Færre innleggelser og dødsfall etter influensavaksinering

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vaksinering mot influensa blant eldre gir færre sykehusinnleggelser for hjertesykdom, hjerneslag, pneumoni eller influensa og lavere dødelighet.

I en stor amerikansk kohortstudie med om lag 146 000 hjemmeboende personer over 65 år ble 59,7 % vaksinert mot influensa i influensasesongen 1999 – 2000 (1).

I løpet av influensasesongen var risikoen for sykehusinnleggelse som følge av hjertesykdom, hjerneslag, pneumoni eller influensa 24 % lavere enn blant ikke-vaksinerte personer (p < 0,001), og den totale dødeligheten var 50 % lavere (p < 0,001). Risikoreduksjonen var konsistent for alle sykdomskategorier og aldersgrupper. Antall personer som måtte vaksineres (NNT) for å unngå ett tilfelle av sykehusinnleggelse eller død var 668. Tilsvarende funn ble gjort i en kohort på om lag 140 000 personer over 65 år i influensasesongen 1998 – 99.

– Resultatene fra denne observasjonsstudien med to store personkohorter i to påfølgende influensasesonger samsvarer godt med flere mindre case control-studier og studier blant spesielle pasientkategorier, sier avdelingsoverlege Hanne Nøkleby ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Ikke alle slike studier har vist beskyttelse mot hjertesykdom. Denne studien omfatter langt flere personer, og observasjonsperiodene er definert på grunnlag av data fra infeksjonsovervåking i de aktuelle geografiske områdene og dermed mer relevante.

– Vaksinering mot influensa bør alltid tilbys til alle over 65 år og til spesielle risikopasienter yngre enn 65 år, først og fremst personer med kronisk hjerte- eller lungesykdom, sier Nøkleby.

– Her i landet er vi på langt nær så flinke til å tilby influensavaksine som i USA. Bare omkring en tredel av personer i risikogruppene får influensavaksine i Norge. Hvis vi klarte å vaksinere en like stor andel som i disse undersøkelsene, ville mange sykehusinnleggelser og dødsfall vært spart.

Anbefalte artikler