Samstemt årsmøte

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det siste året har landsrådet vært trukket betydelig mer med i Overlegeforeningens arbeid og var samlet hele fem ganger. Dette hadde særlig forbindelse med NAVO-forhandlingene, sa leder Lars Eikvar da yrkesforeningen presenterte årsberetningen for 2002.

Overlegeforeningens nye styre. Bak fra venstre J. Arve Kristiansen, Inger Kristin Aase, Geir Ketil Røste, Håvard Skeidsvoll og Terje Bjørn Keyn. Foran fra venstre Lars Eikvar og Overlegens nye redaktør Espen Huldt-Nystrøm. Helge Haarstad og Siri Tau Ursin var ikke til stede. Foto Ellen Juul Andersen

Endringene i helseforetaksorganiseringen har skapt et helt nytt scenario for spesialisthelsetjenesten. De kompliserte og vanskelige forhandlingene om ny overenskomst i helseforetakssektoren har vært utfordrende.

– Dette har preget de tillitsvalgte og sekretariatsansatte, og har til en viss grad gått på bekostning av mulighetene til å arbeide med andre saksområder, sa Eikvar da han åpnet årsmøtet til Overlegeforeningen i Bergen 24. april i år. Han berømmet og takket de tillitsvalgte for utmerket innsats i forhandlingene.

Faglig votum

President Hans Kristian Bakke sa i sitt helsepolitiske innlegg at det er mye som tyder på at de upolitiske foretaksorganisasjonene er langt bedre enn fylkeskommunene til å tåle en politisk kollisjon og til å stå for de helsefaglige interesser, så sant disse er klart identifisert.

– For vår del må vi passe på å benytte denne anledningen til å skape gode prosesser i fagmiljøene, slik at vi kan fremstå med ett faglig votum. Jeg sier dette, fullt vitende om hvor vanskelig dette er, med leger med ulike interesser på alle sider av alle bord, sa presidenten.

– Ikke desto mindre, skal vi få det gjennomslag som vår faglige innsikt tilsier at vi bør ha, må vi i denne type prosesser streve etter å holde vår sti ren for utenforliggende interesser og slåss for det faglige, sa han.

Gjenvalgt

I Overlegeforeningen er det samstemmighet om veivalgene, og det var derfor ikke de store debatter på årsmøtet. Det punktet som skapte mest spenning, var valgene til nytt styre. Valgkomiteen hadde innstilt på at seks av styrets åtte styremedlemmer som ønsket gjenvalg, skulle gjenvelges og foreslo derfor bare to nye. Det kom benkeforslag på flere, slik at det ble skriftlig avstemming.

Da opptellingen var avsluttet, viste resultatet at valgkomiteens innstilling hadde fått tilslutning. Overlege Lars Eikvar, Ullevål universitetssykehus HF ble gjenvalgt som leder. Han og de øvrige styremedlemmene ble valgt for perioden 1.9. 2003 til 31.8. 2005.

Anbefalte artikler