Behandlingseffekt i daglig praksis

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

En artikkel i dette nummer av Tidsskriftet (s. 1500) viser at kolinesterasehemmere har en positiv effekt hos pasienter med Alzheimers sykdom. Resultatet er viktig, men kanskje er metoden som er brukt for å komme frem til resultatet vel så viktig. Klinikere har gått sammen for å kontrollere om behandlingseffekten som er påvist i vitenskapelige studier, også kan påvises i daglig klinisk praksis. Slike studier er av avgjørende betydning for å øke relevansen av kliniske studier og for å høyne troverdigheten av klinisk praksis.

Anbefalte artikler