Flere vil studere medisin

Artikkel

3 970 personer har i år søkt om 590 studieplasser i medisin, viser maitall fra Samordna opptak. I fjor søkte totalt 3 800 personer om det samme antallet studieplasser. Ikke alle av de 3 970 søkerne har medisinstudiet som førstevalg, men antall personer med medisin som førstevalg er økende. 2 590 har i år medisinutdanningen som førstevalg, mot 2 434 i fjor. Etter noen år med en mindre nedgang i antall søkere med medisinstudier som førstevalg, peker nå kurven oppover igjen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1474

Anbefalte artikler