Artikkel

Antall leger i Norge og innbyggere per lege i Norge 1818 – 2003

Leger¹

Innbyggere per lege¹

1818²

90

10 448

1824

125

8 167

1830

130

8 588

1834

152

7 690

1844

259

4 996

1854

315

4 594

1860

334

4 800

1864

354

4 736

1870

415

4 193

1874

463

3 907

1880

565

3 400

1884

610

3 290

1890

696

2 881

1895

813

2 545

1900

890

2 519

1905

1 050

2 194

1910

1 188

2 012

1915

1 160

2 143

1920

1 346

1 969

1924

1 544

1 761

1930

1 770

1 591

1935

2 141

1 346

1940

2 357

1 265

1945

2 634

1 167

1950

3 330

985

1951

3 407

972

1952

3 508

953

1953

3 611

935

1954

3 698

922

1955

3 769

914

1956

3 824

909

1957

3 890

902

1958

3 917

903

1959

3 958

901

1960

4 066

884

1961

4 135

877

1962

4 243

861

1963

4 408

835

1964

4 556

814

1965

4 681

798

1966

4 847

778

1967

5 020

757

1968

5 175

741

1969

5 412

714

1970

5 665

686

1971

6 014

651

1972

6 338

623

1973

6 717

591

1974

6 996

571

1975

7 302

550

1976

7 630

529

1977

8 022

505

1979

8 345

489

1981

8 981

456

1982

9 329

442

1983

9 722

425

1985

10 110

410

1990

12 952

327

1991³

13 826

309

1993

14 084

305

1994³

14 497

298

1995⁴

14 227

306

1996⁴

14 718

297

1997

14 907

295

1998

15 376

287

1999

16 050

277

2000

16 658

269

2001

17 436

258

2002

18 169

249

2003

18 510

246

For årene 1999 – 2001 gjelder tallene per januar måned. For årene 2002 – 2003 gjelder tallene per april måned.

[i]

Kilder: For årene 1995 – 2003 Den norske lægeforenings legeregister, for de fleste av årene 1860 –1985 Statistisk sentralbyrå: Historisk Statistikk 1994, for årene 1990 – 1994 Statistisk sentralbyrå: Statistisk Årbok, ellers en rekke forskjellige andre kilder, se kildeangivelsen i Årbok for Den norske lægeforening 2000 – 2001, side 338 –341.

For tall for yrkesaktive leger, se www.legeforeningen.no/index.db2?id=1458

[i] ¹Merk at tallene omfatter både yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.

²Tallet omfatter kun «offentlige leger».

³Tallene er fra Statistisk sentralbyrå og er trolig for høye.

⁴Tallene gjelder ved slutten av året.

Anbefalte artikler