Les mer om …

Artikkel

Trening og legemidler mot revmatoid artritt

Fysisk trening inngår ofte i behandlingsopplegget ved revmatoid artritt, men har slik trening noen dokumentert effekt? Tidligere og mer aggressiv behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter, ofte i ulike kombinasjoner, er blitt mer vanlig de siste årene.

Revmatologisk rehabilitering

Effekt av trening på smerte ved revmatoid artritt

Kombinasjonsterapi ved revmatoid artritt

Kan legemidler forebygge kreft?

Forekomsten av kreft er økende. Forebyggende medikamentell behandling for å snu, stoppe eller forsinke kreftutvikling, såkalt kjemoprevensjon, kan bli aktuelt hos mennesker med høy risiko for visse kreftformer, men forutsetter bl.a. tidlig og pålitelig identifikasjon av slike personer.

Kjemoprevensjon – primærforebyggende behandling ved høy kreftrisiko

Kjemoprevensjon av munnhulekreft

Tema: Epilepsi

Serien om epilepsi fortsetter med artikler om bl.a. status epilepticus, en tilstand som krever rask og systematisk behandling etter en fastlagt plan. Sammenhengen mellom alkohol og epilepsi er velkjent, men hva er de patofysiologiske mekanismer for denne sammenhengen og hvilke behandlingsalternativer finnes? Også visse psykofarmaka kan utløse epileptiske anfall. Dessuten presenteres kliniske erfaringer med bruk av levetiracetam, et nytt antiepileptikum.

Vektforandringer ved bruk av antiepileptika

Status epilepticus

Alkohol og epilepsi

Levetiracetam i behandlingen av epilepsi

Epileptiske anfall utløst av psykofarmaka

Bronkoskopi i diagnostikk og terapi

Bronkoskopi benyttes både i diagnostisk og terapeutisk øyemed, først og fremst av lungeleger. Fra Rikshospitalet beskrives 192 intervensjonsbronkoskopier med bruk av laser og/eller stent mot sykdom i trachea og bronkier.

Intervensjonsbronkoskopi

Fleksibel bronkoskopi

Keisersnitt på bestilling?

Andelen norske fødende som forløses med keisersnitt øker. Dette kan bl.a. skyldes en økning i bruk av keisersnitt ved setefødsler, men også at flere fødende selv ønsker keisersnitt. Er det etisk, medisinsk og helseøkonomisk forsvarlig med keisersnitt uten medisinsk indikasjon?

Flere keisersnitt – forbedring eller problem?

Har keisersnittsepidemien nådd Norge?

Selvbestemt keisersnitt – valg og viten i konflikt

Anbefalte artikler