Artikkel

Har du lest?

 1. Ifølge Geir Bråthens artikkel, hvor mange pasienter som innlegges akutt etter et epileptisk anfall har hatt et forhøyet alkoholinntak i tiden før anfallet?

 2. Hva slags behandling anbefaler forfatteren for pasienter med et akutt alkoholrelatert anfall?

 3. Hva er formålet med årets innsamlingsaksjon i regi av medisinstudentene?

 4. Hvem presenterer MedHum-prosjektet for 2003 i dette nummer av Tidsskriftet?

 5. Hvilken profesjon har gjesteskribenten, og hva heter vedkommendes hittil siste publikasjon?

 6. Hvor mange høringsuttalelser fra Legeforeningen blir referert i dette nummer?

 7. I hvilket sentralstyremøte ble disse behandlet?

 8. Hvilken blankett blir omtalt i seksjonen Aktuelt i foreningen?

 9. Hva er forfatterens budskap til henvisende leger i den forbindelse?

 10. Hvem er konstituert som generalsekretær i Den norske lægeforening?

Svar:

 1. Problemet er stort; om lag hver tredje pasient.

 2. Behandling er som for andre epileptiske anfall, men etter et alkoholabstinensanfall bør bruk av antiepileptika begrenses til den første uken.

 3. Medisinstudentenes humanitæraksjon 2003, MedHum 03, handler om å frigjøre Sudan fra guineaormen, Dracunculus medinensis, en invalidiserende parasitt.

 4. Anders Mjelle, som er student ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø.

 5. Cathrine Sandnes er frilansskribent og tidligere kulturredaktør i Dagsavisen. Tittel på hennes bokutgivelse fra fjoråret er Fotball-VM 2002. Reisen østover (Gyldendal).

 6. Fire.

 7. Som det fremgår av utdrag fra referatet, ble høringene behandlet 9. og 10. april 2003.

 8. Blankett 2.06.

 9. Nils Grytten skriver at bruk av denne blanketten ikke er et krav for at spesialisten skal motta refusjon.

 10. Terje Vigen.

Anbefalte artikler