Lærebok i arbeids- og miljømedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Autrup, J

  Bonde, JP

  Rasmussen, K

  Sigsgaard , T

  Miljø- og arbeidsmedicin

  496 s, tab, ill. København: FADL, 2003. Pris DKK 520

  ISBN 87-7749-322-2

  Dette er annen utgave av en lærebok i arbeids- og miljømedisin, skrevet primært for medisinstudenter, men har også adresse til «andre» som arbeider med miljø og helse. Boken har fire hoveddeler: introduksjon, toksikologi, miljøeksponeringer og miljø- og arbeidsmedisinske sykdommer. Boken består av 28 kapitler skrevet av ulike forfattere. Her omtales temaer som generelt forebyggende arbeid, kjemisk helsefare, genteknologi, vann, avløp, luftforurensning, inneklima, stråling, ulykker og livsstilsfaktorer. Språket er dansk, men relativt lettlest. Teksten er brutt av en rekke små bilder og illustrasjoner som gjør lesingen mer interessant. Dette er et kvalitetstegn, da man innen et så bredt fagfelt er nødt til å gjøre seg bruk av stor og bred kompetanse for å få en god fremstilling av temaene.

  Boken gir en fin introduksjon og oversikt over fagområdet. Det meste er aktuelt for norske forhold, selv om man selvsagt mangler relasjonen til norsk lovgivning i tekstene. Boken er avbalansert og nøktern i sin fremstilling. Den er kanskje litt vel tradisjonell, med mer vekt på hvordan de ytre faktorer påvirker oss og fremkaller sykdom, enn på hvordan samfunn og kultur kan spille en betydelig rolle for utvikling av plager og uheldige forhold. Et mer holistisk, økologisk totalsyn på mennesket og det gode liv kunne vært ønskelig. Når det er sagt, må det likevel understrekes at boken er et godt arbeid som vi har behov for i Norge. Vi har svært lite undervisning for medisinstudenter på dette fagområdet, og dersom norske medisinstudenter leste denne boken, hadde vår kompetanse innen feltet blitt betydelig styrket. Boken vil være av stor nytte for en arbeidsmedisiner i startfasen, og kan med fordel anbefales til kurs for bedriftshelsespersonell. Jeg anbefaler at boken leses av alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten og som har helseadministrativt ansvar i Norge. Vi kan altfor lite om helse og miljø i dette landet, og her er en sjanse til å bedre dette!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media