Om forsinket utvikling

Kjersti Ramstad Om forfatteren
Artikkel

Løvaas, OI

Opplæring av mennesker med forsinket utvikling

Grunnleggende prinsipper og programmer. 416 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 549

ISBN 82-05-30448-3

Boken henvender seg til foreldre og fagpersoner som skal lære opp barn med forsinket utvikling. Den er en opplæringsmanual som beskriver grunnleggende atferdsanalytiske opplæringsprogrammer beregnet på barn med utviklingsforsinkelser. Programmene er utviklet ved Universitetet i California, Los Angeles (UCLA). Språket er rikt på faguttrykk og fremmedord og bærer preg av originalspråket. Oppbygningen er systematisk og oversiktlig, illustrasjonene er få og enkle. Referanselisten er fyldig.

Første del omhandler atferdsmønstre som danner grunnlag for diagnosene gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (inkluderer autisme) og Aspergers syndrom. Begrepene atferdsforsinkelser og mangel på atferd, overflødig atferd og aldersadekvat atferd er sentrale. Atferdsanalytisk opplæring legger vekt på sammenhengen mellom atferd og forsterkere; læring skjer ved at atferd følges av visse konsekvenser. En av fire hovedteser er at personer med autisme har samme evne til å lære som andre hvis de får opplæring i et spesielt tilrettelagt miljø. Det normale miljøet skal være modell, og intervensjonen må derfor skje hjemme, i barnehagen og på skolen og involvere alle typer nærpersoner.

Boken tar videre for seg redusering av uønsket atferd, matching og imitasjon og gir en innføring i tidlig reseptivt språk og språkprogrammer. Detaljerte programmer for opplæring i ulike typer ferdigheter beskrives grundig, systematisk og velsignet konkret.

Psykologene Eikeseth, Jahr og Eldevik har skrevet et avsluttende tilleggskapittel om hvordan man kan tilrettelegge for tidligintervensjon i Norge. Begrepet tidligintervensjon er problematisk uten nærmere presisering. Det brukes også i andre behandlermiljøer om andre typer intervensjoner.

Fagpersoner og andre som skal delta i denne typen opplæringsprogrammer, har nå fått en norsk utgave av en nødvendig lærebok. Boken bærer så tydelig preg av amerikansk språkdrakt og kultur at det etter mitt syn virker tilslørende på innholdet. Både boken, foreldre og fagpersoner hadde fortjent en mer gjennomarbeidet oversettelse og bearbeiding for norske forhold. Foreldre som vil orientere seg om opplæringsmetoder anbefales å lese det siste kapitlet først.

Anbefalte artikler