Fastsetting av farskap før fødselen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Endring av barneloven innebærer at farskap nå også kan erkjennes overfor lege eller jordmor ved svangerskapskontroll.

Stortinget har vedtatt endringer i barnelovens regelverk for fastsettelse og endring av farskap. Endringen trådte i kraft 1.4. 2003.

Endringene medfører at alle leger og jordmødre som tar imot gravide til svangerskapskontroll, kan motta farskapserkjennelser slik at farskapet er fastsatt før fødselen.

Det skal fortsatt være mulig å erkjenne farskapet i forbindelse med fødselen. I begge tilfeller benyttes blankett IA 55.00.01 Erkjennelse av farskap, som skal underskrives av far og mor.

Utfyllingsplikt

Dersom foreldrene er gift, følger farskapet automatisk av loven: Den som mor er gift med ved fødselen, er far til barnet. Dette gjelder likevel ikke dersom foreldrene var separert ved fødselen.

Dersom foreldrene ikke er gift, kan faren erkjenne farskapet skriftlig. Erkjennelsen gjelder bare dersom mor har godtatt den skriftlig, eller farskapet er erkjent av den som mor har oppgitt som far.

Lege eller jordmor som er til stede ved fødsel, har plikt til å fylle ut blankett IA 55.00.08 Melding til bidragsfogden (trygdekontoret) om fødsel.

Blanketten gjelder dersom farskapet ikke følger av at foreldrene er gift, farskapet er erkjent, foreldrene ikke lever sammen eller dersom mor oppgir en annen enn ektefellen som far til barnet.

Denne blanketten er endret, og kan bestilles fra trygdekontoret.

Nytt informasjonsmateriell

Departementet har utarbeidet brosjyren Q-0958 Farskap og foreldreansvar, som gir informasjon til både gifte og ugifte foreldre. Brosjyren vil om kort tid foreligge i oppdatert versjon, og kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste, tlf. 22 24 98 60 eller e-post: publikasjonsbestilings@fr.dep.no

Informasjon om farskap finnes også på Barne- og familiedepartementets nettsider.

Anbefalte artikler