Røyk og kaffe kan beskytte mot Parkinsons sykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Parkinsons sykdom tilhører den lille gruppen av sykdommer som forekommer sjeldnere hos røykere enn hos ikke-røykere.

Sammenhengen mellom Parkinsons sykdom og røyking ble først observert for mer enn 30 år siden (1). Senere har funnet blitt bekreftet i en rekke studier. I en ny metaanalyse fant forskerne at røykere hadde 60 % redusert risiko sammenliknet med dem som aldri hadde røykt (2). Kaffedrikking ser også ut til å kunne være assosiert med forekomst av Parkinsons sykdom. Her estimerte forskerne 30 % redusert risiko sammenliknet med personer som ikke drikker kaffe.

Det er blitt hevdet at stoffer i kaffe og tobakk kan ha en sentral effekt på de dopaminerge systemene. De mest sannsynlige substansene er koffein og nikotin. Hvis koffein og nikotin er nevroprotektive, kan dette ha betydning for utviklingen av nye medikamenter.

– Imidlertid er det nok grunn til å være noe avventende før de endelige konklusjoner om røyking og Parkinsons sykdom kan trekkes, sier professor Jan Petter Larsen, Nevrologisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland.

– I en representativ gruppe av Parkinson-pasienter har vi kunnet bekrefte at forekomsten av røykere er ca. halvparten av det den var i to kontrollgrupper (3). I en prospektiv oppfølging av 239 pasienter som enten var røkere eller ikke-røykere, fant vi imidlertid at den kliniske utvikling var nærmest identisk hos begge grupper over en åtte års periode. En postulert nevroprotektiv faktor med relasjon til sigarettrøyking synes derfor ikke å kunne bremse opp progresjonen av Parkinsons sykdom hos pasienter som allerede har manifest sykdom, sier Larsen.

Anbefalte artikler