Medisinsk litterær antologi

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Helman, C

Doctors and patients

An anthology. 162 s. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 19,95

ISBN 1-857-75993-1

Doctors and patients er en antologi av litterære tekster myntet på medisinstudenter og leger. Cecil Helman, som har redigert boken, er allmennmedisiner og underviser i medisinsk antropologi ved Brunel University. Helman er dessuten tilknyttet Royal Free and University College Medical School i London. Helman er bl.a. kjent for sin lærebok i medisinsk antropologi Culture, health and illness (1).

Doctors and patients består av tre deler med temaene legerollen, pasienters erfaringer og det kliniske møtet. Innledningen på 14 sider setter de 16 tekstene inn i en tematisk sammenheng. I alt ti av 16 forfattere har medisinsk bakgrunn. Boken inneholder tekster av velkjente forfattere som Mikhail Bulgakov, Anton Tsjekhov, Franz Kafka, William Carlos Williams og Oliver Sacks. Helman har i tillegg valgt ut noen tekster av relativt ukjente forfattere, inklusiv en egen novelle som er skrevet med bakgrunn i egne erfaringer som lege. Boken inneholder en kort liste over forslag til utdypende litteratur.

De siste ti årene har det vært en økende interesse for undervisning i medisin og litteratur i den medisinske grunnutdanningen. Det foreligger alt en rekke samlinger med litterære tekster, essayer og lyrikk med medisinske temaer (2 – 5). Doctors and patients har i denne sammenheng et relativt lite omfang med sine 162 sider. Enkelte av tekstene er svært korte, og Helman har ikke tatt med lyrikk. Han skriver i innledningen at en målsetting med boken er å rette søkelyset mot «how differently illness can be viewed from opposite sides of the sick bed, or of the doctor’s desk». Etter mitt skjønn ville boken i større grad ha oppfylt denne målsettingen gjennom et noe mer omfattende og variert tekstutvalg. Eksisterende antologier i medisin og litteratur har gjerne dobbelt så stort omfang som denne boken, både med hensyn til sidetall og antall tekster. Fordelen er at den på alle måter er håndterlig for en travel student eller lege som ønsker å lese skjønnlitteratur med et faglig tilsnitt.

Anbefalte artikler