Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Stine Bjerkestrand Nesje
Lars Jacob Stovner
Gunnar Bovim

Medisin og vitenskap

Nan B. Oldereid
Thomas Åbyholm
Tom Tanbo
Inger Elise Engelund
Lorentz M. Irgens
Dalius Bansevicius*
Rolf Salvesen
Bård Reiakvam Kittang
Julia Chelsom
Pål A. Jenum
Wenche Sletbakk Vie
Øystein Wendelbo
Odd Helge Gilja
Trygve Hausken
Svein Ødegaard
Øystein Wendelbo
Michaela Thierley
Kjell-Morten Myhr
Hanne Flinstad Harbo
Leif Gjerstad
Erik Taubøll

Profesjon og samfunn

Betty Kalikstad
Thor Willy Ruud Hansen
Ingrid M. Høie
Liv-Jorunn Kolnes
Halvard Eskeland

Kommentar og debatt

Erik Taubøll
Leif Gjerstad
Tore Henriksen
Henrik Husby
Steinar Westin

Oss imellom

Einar Johannessen
Astrid Marie Lavoll-Nylenna

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

På tampen

Liv Wergeland Sørbye