Munnhulekreft – diagnostikk og behandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sol, Silverman,

  Oral cancer

  5. utg. 212 s, tab, ill. Hamilton: BC Decker, 2003. Pris USD 70

  ISBN 1 - 55009 - 215 -4

  Sykelighet og dødelighet ved munnhulekreft er fortsatt høy, fordi sykdommen diagnostiseres i lokalavanserte stadier og fordi man ofte ser utvikling av nye primærsvulster etter antatt kurativ behandling. Det er derfor behov for bedret diagnostikk og behandling av denne kreftformen, og dette er bokens berettigelse.

  Boken har hovedvekt på diagnostikk og behandling av plateepitelkarsinomer i munnhulen (åtte av i alt 12 kapitler), men omtaler også maligne spyttkjertelsvulster, orale manifestasjoner ved leukemier, lymfomer, melanomer, sarkomer og de mer sjeldne odontogene svulstene. Den har dessuten et eget kapittel om HIV-assosierte orale kreftformer.

  Boken gir en overfladisk gjennomgang av epidemiologi og etiologi ved munnhulekreft, men er mer grundig når den omtaler diagnostikk (inkludert et godt oppdatert kapittel om premaligne tilstander) og etablerte behandlingsmetoder.

  Et kapittel om komplikasjoner ved behandling er svært leseverdig, men mangler omtale av smertetilstander. Kapitlet om rekonstruktive tiltak etter maxillofascial cancerkirurgi preges av redaktørens bakgrunn som odontolog, og omtaler ikke rekonstruksjoner ved bruk av jejunum- og fullhudstransplantater.

  Det som savnes er en gjennomgang av biologien ved plateepitelkarsinomer i munnhulen, som for eksempel en beskrivelse av «feltkarsinogenese». Man kunne også ønsket seg en mer fyldig presentasjon av nye behandlingsprinsipper mot munnhulekreft.

  Boken refererer således kun summarisk kliniske studier innen kjemoprevensjon de siste 15 årene. Omtalen av retinoider, COX-2 hemmere og EGFR-hemmere virker tilfeldig i et kapittel om klinisk stadiebestemmelse. Bokens oversiktlige tabeller og anatomiske plansjer, samt mange gode kliniske fotografier gjør den likevel attraktiv som det den først og fremst gir seg ut for å være; et oppslagsverk til bruk i klinisk praksis, med hovedvekt på diagnostikk og behandling av plateepitelkarsinomer i munnhule.

  Boken er svært påkostet. Det er lagt vekt på oversiktlige tabeller, didaktiske anatomiske plansjer og lettlest engelsk tekst. Bokens virkelige styrke, som også er en forbedring fra forrige utgave, er de kliniske fotografiene.

  Disse imponerer med en meget høy kvalitet og gode figurtekster. Det er vedlagt en CD-ROM hvor bokkapitlene med tabeller og illustrasjoner er gjengitt. Stikkordregisteret kunne vært noe mer utfyllende, men med forholdsvis få og oversiktlige kapitler, er det likevel lett å finne frem.

  Boken er beregnet på klinikere med virksomhet innen hode-hals-onkologi, først og fremst de som ikke har mange års erfaring innen feltet.

  Den kan også med stort utbytte brukes av tannleger og leger med interesse for sykdommer i munnhulen. For lege- og tannlegestudenter er boken for spesiell.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media