Oppslagsbok om idrettsskader

Liv-Jorunn Kolnes Om forfatteren
Artikkel

Roald, Bahr

Sverre, Mæhlum,

Idrettsskader

En illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet. 415 s, tab, ill. Oslo: Gazette bok, 2002. Pris NOK 698

ISBN 82 - 91149 - 10- 0

Boken tar for seg undersøkelse, vurdering og behandling av ulike typer idrettsskader. Bokens første del er skrevet av redaktørene og gir en oversikt over forskjellige typer skader samt generelle prinsipper for behandling og forebygging av idrettsskader. I de påfølgende 12 kapitlene gjennomgår ulike forfattere skader i hode og ansikt, nakke, rygg, thorax, over- og underekstremiteter. I hvert hovedkapittel er det underkapitler som ser på akutte skader, belastningsskader og kroniske smerter samt forslag til rehabilitering og konkrete øvelsesprogram. Forfatterne av de ulike kapitlene representerer ifølge forordet landets ledende eksperter på idrettsskader. Et rikt utvalg av illustrasjoner og bilder er med på å anskueliggjøre teksten.

Innledningskapitlet om forskjellige idrettsskader og hva som skjer i de ulike vevstypene; ligamenter, sener, muskulatur, skjelett og brusk, er skrevet på en svært oversiktlig og pedagogisk måte. Det samme gjelder kapitlene om behandlingsprinsipper og prinsipper for forebygging. De videre kapitlene går systematisk igjennom aktuelle differensialdiagnoser, hva som er viktig å være oppmerksom på i undersøkelsen og hvilke symptomer og hvilken behandling som er aktuell i forhold til de vanligste – og ikke fullt så vanlige – skadene. De mest aktuelle tester er også nøye og detaljert beskrevet. Alt virker gjennomarbeidet og basert på oppdatert kunnskap og behandlingsmetoder.

Personlig har jeg for vane å aktivt bruke litteraturlisten bak i teksten, for eventuelt å bestille artikler eller bøker om temaer som jeg ønsker eller har behov for å lese mer om. Det er underlig at det i en så gjennomarbeidet bok ikke er funnet plass til litteraturhenvisninger. Selv om dette ikke først og fremst er ment å være en forskningsbasert bok, ville boken etter min mening vært enda bedre og mer anvendelig om tekstene refererte til de aktuelle undersøkelsene og forekomststudiene som de baserer seg på, slik at den interesserte leser kan se hvem som har gjort hva. Ikke alle er uten videre kjent med hva for eksempel et «McConnell-program» innebærer i forbindelse med opptrening av enkelte kneskader. Jeg savner også å kunne se av innholdsfortegnelsen hvem alle de ulike forfatterne av de forkjellige kapitlene er, samt en presentasjon av den enkelte og hvilket fagområde han eller hun kommer fra.

Relevante målgrupper er leger og fysioterapeuter. Mange behandlere og fysioterapistudenter vil helt sikkert være takknemlige for en norskspråklig bok, som på en så oversiktlig og velskrevet måte kan veilede oss i undersøkelse og behandling av skader som vi står overfor i det daglige. Bokens innhold og behandlingsmetoder er relevant langt utover idrettsutøversfæren, og kan, som Anders Walløe sier i forordet, med fordel komme alle pasientkategorier til gode, enten skaden er oppstått under konkurranseidrett, mosjon, friluftsliv, arbeid eller lek.

Anbefalte artikler