Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er tema for artikkelserien Tidsskriftet starter i dette nummer?

 2. Hvilke sykdommer blir behandlet i seriens tre første artikler, og hvem er de fire forfatterne?

 3. Hvilken europeisk debatt er tema for kronikken skrevet av Lars Johan Materstvedt og Reidun Førde?

 4. Hva er utgangspunktet for at forfatterne drøfter dette spørsmålet?

 5. Hvilket retoriske spørsmål stiller Thorkild Tylleskär i spalten internasjonal helse?

 6. Hvilken sykdom blir beskrevet i boken Med en uvenn i kroppen?

 7. Hva er tema for reportasjen signert journalist og lege Tom Sundar?

 8. Hva er tema for originalartikkelen om barns helse i dette nummer?

 9. Hvilke institusjoner og personer står bak denne studien, og senere skrevet artikkelen?

 10. Hva er deres konklusjon?

Svar:

 1. Genetikk og nevrologi.

 2. Kjell-Morten Myhr og Hanne Flinstad Harbo har skrevet om multippel sklerose, Knut Hagen om migrene og Leif Gjerstad om epilepsi.

 3. Eutanasi.

 4. Et dokument som nylig er levert fra en arbeidsgruppe nedsatt av European Association for Palliative Care.

 5. Er informasjons- og kommunikasjonsteknologien skadelig for de fattige?

 6. Allmennlegen Per Martin Linnebo har skrevet en samling dikt om Parkinsons sykdom.

 7. Obduksjon.

 8. Medfødte misdannelser hos barn født etter assistert befruktning i Norge.

 9. Artikkelen beskriver et samarbeidsprosjekt mellom infertilitetsavdelingene og Medisinsk fødselsregister og er signert Nan B. Oldereid, Tom Tanbo, Lorentz M. Irgens, Inger Elise Engelund og Thomas Åbyholm.

 10. Forfatternes konklusjon er at det hos barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) ikke synes å være noen signifikant økning i forekomsten av medfødte misdannelser sammenliknet med barn født etter tradisjonell in vitro-fertilisering (IVF).

Anbefalte artikler