Angioplastikk best ved hjerteinfarkt

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Primær angioplastikk er den beste behandlingen ved akutt hjerteinfarkt, forutsatt kort transporttid til invasivt senter.

Foto Tom Sundar

Nå foreligger de publiserte resultatene fra den danske multisenterstudien DANAMI-2 (1), men konklusjonen har allerede vært kjent en stund.

1 572 pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon ble randomisert til primærbehandling med angioplastikk (perkutan koronar intervensjon, PCI), alternativt intravenøs alteplase. 70 % av pasientene ble rekruttert via lokalsykehus, mens de øvrige ble innlagt direkte i koronarinvasive sentre. For dataene samlet var mediantiden fra symptomdebut til randomisering 135 minutter. 96 % av de 559 pasientene som kom via lokalsykehus, ble overført til invasivt senter på under to timer.

Det kombinerte endepunktet død, reinfarkt og hjerneslag innen 30 dager gikk i klar favør av PCI, både blant dem som ble rekruttert via lokalsykehus (8,5 % versus 14,2 %) og dem som ble innlagt direkte i invasivt senter (6,7 % versus 12,3 %). De overlegne resultatene i PCI-gruppen var i hovedsak en effekt av færre reinfarkter. Studien viste også at transport til invasivt senter kan skje med lav risiko.

– DANAMI-2-studien viser at primær angioplastikk bør være standardbehandling ved akutt ST-elevasjonsinfarkt, forutsatt kort transporttid til invasivt senter, sier kardiolog Sigrun Halvorsen ved Ullevål universitetssykehus.

– Hva som er den beste behandlingen ved transporttid over to timer, er fortsatt uavklart. Men resultatene av DANAMI-2-studien har allerede fått stor betydning for behandlingen av akutt hjerteinfarkt i Norge. I 2003 får dobbelt så mange Ullevål-pasienter primær angioplastikk som i fjor, herunder mange som er transportert fra andre sykehus i Helse Øst. Utviklingen er den samme i andre helseregioner, sier Halvorsen.

Anbefalte artikler