Les mer om …

Artikkel

Hodepine fra nakken

Cervikogen hodepine skyldes en dysfunksjon i nakken. Smerten er som regel ensidig og kan provoseres av nakkebevegelser eller trykk, og diagnosen kan bekreftes ved nerveblokade. Generelle mestringsstrategier står sentralt i behandlingen.

«Bare» hodepine – store plager

Cervikogen hodepine

Barn født etter assistert befruktning

Forekomsten av medfødte misdannelser hos barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon er ikke høyere enn hos barn født etter vanlig in vitro-fertilisering. Det viser en gjennomgang av norske data fra 1996 – 98.

Medfødte misdannelser hos barn født etter assistert befruktning i Norge

Genetikk ved nevrologiske sykdommer

Flere gener er involvert ved multippel sklerose, som antas å være en immunmediert sykdom. Ved de vanligste migreneformene er entydige genfunn ikke påvist. Arv spiller også en rolle ved epilepsi, og det er påvist en rekke genmutasjoner som påvirker aktivering av hjerneceller. Artikkelserien om genetikk og nevrologi avsluttes i dette nummer.

Multippel sklerose – en sykdom med kompleks genetikk

Genetiske aspekter ved migrene

Epilepsi og genetikk

Astmamidler mot kronisk obstruktiv lungesykdom?

Røykestopp er det eneste tiltak som hindrer økende fall i lungefunksjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom, men inhalasjon av bronkodilaterende legemidler kan gi mindre åndenød, færre forverringer og bedre livskvalitet.

Astmamidler til inhalasjon – virker de ved kronisk obstruktiv lungesykdom?

Sykehusobduksjon

Antall obduksjoner er synkende. Dette representerer en fare for kvaliteten av klinisk arbeid og statistikken over dødsårsaker. Patologer og klinikere må samarbeide bedre for å få opp obduksjonsfrekvensen ved norske sykehus, fremheves det i en reportasje fra Stavanger.

Sykehusobduksjon – sterk tradisjon under press

Informasjonsteknologi og indremedisin i fattige land

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er nødvendig for at fattige land ikke skal bli utelukket fra verdensfellesskapet, mener Thorkild Tylleskär ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Thomas Schwartz rapporterer fra en indremedisinske hverdag i Afrika sør for Sahara.

Er informasjons- og kommunikasjonsteknologien skadelig for de fattige?

Indremedisinsk hverdag sør for Sahara

Anbefalte artikler