«Fra skrubb til rubb»

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Håndvask med såpe og vann bør erstattes med desinfeksjonsmiddel på tørre hender.

Dette er et av hovedforslagene i utkastet til nye retningslinjer for håndhygiene som er anbefalt av en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Utkastet bygger på internasjonale retningslinjer, det siste innen forskning og er tilpasset norske forhold.

En slik overgang fra håndvask med såpe og vann til bruk av desinfeksjonsmiddel på tørre hender, vil innebære en vesentlig endring i praksis ved norske helseinstitusjoner, mener Legeforeningen, som i sitt høringssvar til utkastet påpeker at dette er et viktig arbeid som har stor praktisk betydning, og at forslaget også er godt begrunnet med henvisning til nyere forskningsresultater og praksis i andre land.

Retningslinjene er systematiske og grundige, språket lettfattelig og budskapet klart, sier Legeforeningen, men gir samtidig uttrykk for at dokumentet bærer noe preg av hastverksarbeid, og at det bør gjennomgås grundig og korrigeres før det utgis som offentlig dokument.

Les hele høringsuttalelsen på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20739

Anbefalte artikler