– Gledelig med så stor oppslutning

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Harald Guldsten, leder i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), var strålende fornøyd med årsmøtekurset i Trondheim.

Harald Guldsten kunne notere 150 deltakere på yrkesforeningens årsmøtekurs i august. Foto Ellen Juul Andersen

– Det er tydelig at årets program fenget medlemmene ved at så mange som 150 deltok, sier Guldsten som også tror at temaene på PSLs generalforsamling bidrog til at medlemmene møtte opp.

For PSLs medlemmer er de pågående rammeavtaleforhandlinger med de regionale helseforetakene viktige. Landsstyret 2001 vedtok at det skal arbeides for en sentral rammeavtale for hele landet. De nye kravene til en rammeavtale ble vedtatt i sentralstyret høsten 2002, og forhandlingsutvalget har nå startet prosessen. I påvente av ny avtale, er den gjeldende prolongert ytterligere.

På generalforsamlingen ble det vedtatt et nytt prinsipp- og arbeidsprogram. Blant annet ønsker PSL at poliklinisk virksomhet som ikke må foregå på sykehus, legges til spesialistpraksis utenfor sykehus. Yrkesforeningen ønsker også å vektlegge sam-arbeidet med allmennlegetjenesten og institusjonshelsetjenesten.

PSL vil søke samarbeid med offentlige myndigheter i planleggingsarbeidet om spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder oppgradering, ivaretakelse og utvidelse av spesialisthjemler og utformingen av regionale helseplaner.

– Det skjer mye omkring den private spesialistpraksis i disse dager, og det er nok en medvirkende årsak til at medlemmene stiller opp, sier Harald Guldsten.

Anbefalte artikler