Artikkel

B-type natriuretisk peptid i diagnostisering av hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné

Cathrine Wold Knudsen

Arne Westheim

Torbjørn Omland

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2045 – 8.

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 15/2003, side 2047 er det feil i figur 2.

Det skal stå: 1 spesifisitet langs x-aksen.

Figur 2

Anbefalte artikler