Røykfripris til Helse Nordmøre og Romsdal HF

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Sykehusene i Molde og Kristiansund har mottatt Røykfriprisen fra Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen.

Bernd Müller (t.v.) overrekker Røykfriprisen til Eirik Heggemsnes. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det var overlege Bernd Müller ved Sjukehuset i Molde som 26. august overrakte Røykfriprisen til administrerende direktør Eirik Heggemsnes på vegne av de tre organisasjonene. Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen står samlet bak kampanjen for å få de ansatte ved sykehusene røykfrie innen 1. januar 2004.

– Ikke bare er det plagsomt for pasientene når det lukter røyk av arbeidsklærne til de ansatte, men det har også stor betydning som en signaleffekt overfor pasientene, sa Müller.

Han påpekte også at det på en arbeidsplass der man daglig ser mange av de helseproblemene som er direkte følge av røykingen, er viktig at man som helsepersonell og rollemodeller går foran med et godt eksempel.

– Vi setter stor pris på å motta Røykfriprisene. De skal bli hengt opp på en synlig plass ved de to sykehusene som et bevis og en påminnelse om at foretaket nå er røykfritt for alle ansatte, sa Heggemsnes da han mottok de to prisene.

Sykehusdirektøren viste også til at helseforetakets styre i august 2002 gjorde vedtak om røykfrie sykehus, og at gjennomføringen var satt til 1. juli 2003. På den måten fikk de røykende ansatte tid til å forberede seg. Heggemsnes nevnte også at det er blitt gjennomført flere røykesluttkurs med stor oppslutning det siste året, og at disse kursene vil fortsette i tiden fremover. Hver ansatt får dekket inntil kr 500,– for dokumenterte røykeavvenningsutgifter ut 2003. Det er helseforetaket og Fylkesmannen som sammen har bevilget denne støtten.

Les saken på nett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20553

Anbefalte artikler