Minneord

Einar Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tidligere avdelingsoverlege Helge Nitteberg ved Røntgenavdelingen, Sentralsjukehuset i Hedmark, Elverum døde 20.7. 2003, 82 år gammel.

Nitteberg hadde et langt og omfattende liv innenfor vårt helsevesen med allmennpraksis og sykehustjeneste i Askim, Fredrikstad, Oslo og Bodø – og fra 1972 til pensjonsalderen som avdelingsoverlege i Elverum. Han tok artium i Oslo i 1939, tilbrakte flere år i England under den annen verdenskrig og deltok blant annet i landgangen i Normandie i 1944. Først i 1949 fikk han avlagt sin medisinske embetseksamen i Oslo.

Overalt hvor Nitteberg virket, var han høyt respektert og avholdt for sine solide faglige kvalifikasjoner og for sitt sikre skjønn – alltid kombinert med myndighet, vennlighet, slagferdighet og humor. Det må ha vært godt å samarbeide med en slik personlighet.

Nitteberg var høy frimurer og gjorde en betydelig innsats for bevegelsen. Noe av det siste han gjorde i denne sammenheng var etableringen av en frimurerlosje i Elverum, hvor det i dag er et aktivt miljø av frimurere. For øvrig var Nittebergs interessefelt bredt. Han var en meget habil maler. Hans fine naturbilder – hvor skogen til alle årstider var hans motiv – og hans gode portrettmalerier finnes det mange av, både privat og offentlig.

Interessen for historie var sterk hos Nitteberg, og han var blant initiativtakerne til og aktørene i den meget verdifulle medisinsk-historiske utstillingen Gamledoktoren ved Glomdalsmuseet i Elverum. Han fikk også gleden av å delta i markeringen av tiårsjubileet for denne utstillingen i juni i år, hvor han ble behørig takket og rost for sin innsats.

Vi som fikk være hans venner vil alltid huske Helge Nitteberg som den optimistiske og milde mann som til enhver tid hadde stor omtanke for sine medmennesker. Dette har hans hustru Kirsten, hans barn og barnebarn fått oppleve helt til det siste. Derfor er vi mange i dag som sammen med hans store familie føler sorg over Helge Nittebergs bortgang, men også takknemlighet og glede over å ha fått oppleve og fått møte denne betydelige mann og dette store menneske.

Anbefalte artikler