15,5 % av legene er utenlandske statsborgere

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet nye utenlandske leger som kom til Norge, var høyest i 1998. Siden da har antallet utenlandske leger fortsatt å øke, og andelen var 15,5 % per 11.8. 2003.

Antallet leger fra andre nordiske land er samlet omtrent uendret de siste år, slik det også var året før. Det er en liten økning i antallet leger fra Danmark, Island og Finland.

Andelen av de utenlandske legene som kommer fra andre nordiske land, er sunket med tre prosentpoeng til 44,7 % per 11.8. 2003.

Nær 1 280 tyske og svenske leger

Det er nå 658 leger fra Sverige og 620 leger fra Tyskland. Mens antallet leger fra Tyskland økte med nærmere 100 per år frem til omkring 2001–02, har økningen fra 12.8. 2002 til 11.8. 2003 bare vært 27. Dette representerer likevel mesteparten av tilveksten fra EU-landene.

Det er også en mindre økning i antallet leger fra Nederland, Storbritannia, Irak, Polen, Russland, USA, Pakistan, Canada, Kroatia, Bulgaria, Sveits, Ungarn og Ukraina. Fra Ukraina er det seks leger i Norge som alle er kommet i løpet av det siste året.

Flere med norsk spesialistgodkjenning

Andelen av de utenlandske legene som har norsk spesialistgodkjenning har økt fra 36,9 % per 12.8. 2002 til 38,4 % per 11.8. 2003. Andelen med norsk spesialistgodkjenning har økt kraftig for leger fra Island fra 52,8 % til 63,8 %. Til sammenlikning er andelen 57,3 % for norske leger.

Andelen av de utenlandske legene som er registrert med doktorgrad, er uendret på 6,6 % og er høyest blant leger fra Sveits, Ukraina, Frankrike og Tyskland. Til sammenlikning er andelen 9,6 % for norske leger.

Flere er medlemmer av Legeforeningen

Andelen av de utenlandske legene som er medlemmer av Legeforeningen har økt fra 79,5 % til 80,1 %. Andelen er høyest blant leger fra land utenfor Norden, og er aller høyest blant leger fra land utenom EU med 89,5 %. For norske leger er andelen medlemmer 96,3 %.

Kvinneandelen blant de utenlandske legene har økt fra 34,1 % til 35,2 %. Andelen er høyest blant leger fra land utenom Norden og aller høyest blant leger fra land utenom EU, med 46,6 %. For norske leger er kvinneandelen 34,1 %.

Liten retur

Gjennomsnittsalderen blant de utenlandske legene er økt med et halvt år til 42,9 år. Til sammenlikning er gjennomsnittsalderen for norske leger 45,3 år. Den er høyest blant leger fra andre nordiske land og lavest blant leger fra land utenom EU. Økningen i gjennomsnittsalder er et uttrykk for at det er relativt få utenlandske leger som reiser ut av Norge, samtidig som tilveksten av nye og yngre utenlandske leger er mer moderat enn tidligere.

Se også tabellen på Legeforeningens nettsider på www.legeforeningen.no/index.db2?id=10956

Leger > 67 år registrert i Dnlfs legeregister etter statsborgerskap, bosatt i Norge 2001 – 2003.

Statsborgerskap

13. aug. 2001

12. aug. 2002

11. aug. 2003

Norge eller ukjent

13 849

14 170

14 569

Sverige

664

660

658

Danmark

323

324

341

Island

122

108

116

Finland

82

81

85

Totalt Norden utenom Norge

1 191

1 173

1 200

Tyskland

540

593

620

Nederland

74

69

74

Storbritannia

49

45

49

Totalt EU utenom Norden

775

827

862

Irak

52

64

69

Bosnia-Hercegovina

72

68

68

Polen

52

52

55

Russland

35

38

42

Serbia og Montenegro

48

47

41

USA

22

26

33

Totalt utenom EU og Norden

545

571

620

Totalt utenlandske

2 511

2 570

2 682

Totalt

16 360

16 740

17 251

Anbefalte artikler