Psykiske lidelser i samfunnsperspektiv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2324 i anmeldelsen av boken Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon, blir boken presentert som en lærebok i klinisk sosialpsykiatri.

  Som forfatter og redaktør av boken, ønsker jeg å presisere at boken er en introduksjonsbok til samfunnsvitenskapelige perspektiver og -litteratur om psykiske lidelser og organisering av psykisk helsevern for interesserte lesere av denne type fagtilnærming til feltet. Den er ikke en lærebok om klinisk sosialpsykiatri, selv om det er gråsoner mellom disse to fag og deres tema, særlig innenfor anvendt forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media