Lever fra levende giver

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En undersøkelse fra Japan viser at det som regel går bra med levende givere av levervev. I Norge brukes ikke denne metoden.

Vellykket transplantasjon med deler av leveren fra levende donor ble gjennomført første gang i midten av 1990-årene. Siden har antallet årlige inngrep i Japan steget, og var i fjor nesten 500.

En gjennomgang av utfallet av nær 2 000 slike operasjoner viser at det som regel går bra med giveren (1). De aller fleste var nære familiemedlemmer. Forfatterne registrerte ingen perioperative dødsfall, mens én av ti personer fikk en eller annen form for postoperativ komplikasjon. Vedvarende sviktende leverfunksjon oppstod hos seks pasienter. Givere av høyre leverlapp hadde noe oftere komplikasjoner og lå lengre på sykehuset enn pasienter som hadde fått fjernet laterale eller bakre segment.

I en lederartikkel gjennomgås en del kulturelle aspekter omkring organdonasjon i ulike kulturer (2). Det kan være lettere å rekruttere levende donorer i Japan enn for eksempel i USA, fordi man i Østen har en sterkere familietilknytning.

– I Norge har vi hittil hatt god tilgang på lever fra avdøde, sier Anstein Bergan ved Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet. – Vi har derfor ikke utført levertransplantasjoner med levende donor. I de sjeldne tilfellene der det kan være aktuelt, foretrekker vi å sende pasienten til land der de har erfaring med inngrepet.

Anbefalte artikler