På tvers

Artikkel

Gullkorn fra den evige pasient

«Jeg har vært syk i sommer. Omgangssyk, febersyk, sommerforkjølet, polleninfisert, matforgiftet, myggstukket, brennmanetbrent, pratesyk, syresvak, kjempesyk.

Det er mulig min kone har rett i at jeg tid om annen overdriver sykdomstegnene. Når sant skal skrives, så er jeg blitt presentert på forsiden av Wall Street Journal som Norges fremste hypokonder. På den annen side hender det at også hypokondere blir direkte utilpass. Og rent etisk sett kan jeg vanskelig begripe at det skulle være mer høyverdig å late som om jeg var frisk. Da kan man dessuten risikere å bli ordentlig syk.»

Niels Chr. Geelmuyden, spaltist i Tønsbergs Blad

Gullkorn fra legehånd

En ikke-identifisert lege i Trondheim har laget denne oversikten. Kilden gjør krav på at tekstene, som er tatt fra etiketter o.l., er autentiske:

«SSN: 2 dusker i nesen morgen og kveld.»

Becotide nesespray

Pasienten kvidde seg for å starte med sitt foreskrevne statin, fordi etiketten lød som følger: «Zocor 1 tabl. til siste måltid.»

Zocor

En mann som het Kåre J. fikk følgende etikett på glasset: «Kåte J mot hjertekramper. 1 tabl. legges under tingen ved behov. Kan gjentas.»

Nitroglycerin

«Påføres tynt om kvelden, kun en enke om gangen.»

Locon salve

«Mot sopp. 1 stikkpille dypt i skjeden hver kveld. Salven påsmøres av partner i en uke.»

Canesten kombinasjonspakning

«1 tabl. 2 timer før dengetid.»

Vival, 5 mg

«SSN: 2 støt i skjeden ved sengetid etter avtale med elgen.»

Ovesterin vaginalkrem

En danske med det sjeldne navnet Marvel Jensen, fikk en gang utlevert sin blodfortynnede medisin med denne tekst på etiketten: «Farvel Jensen. Etter avtale med legen.»

Marevan

Gullkorn om legehender

Nasjonalt folkehelseinstitutt må tas i skole i forbindelse med overgangen fra håndvask med såpe og vann til bruk av desinfeksjonsmiddel på tørre nevene. I hvert fall nekter sentralstyret å akseptere de nye nasjonale retningslinjene – fra skrubb til rubb – før de er grundig korrigert:

– På side 7 ( Kapittel 2 Håndhygiene før og nå) er det vist til «den østerrikske legen Ignaz Semmelweiss». Han var ungarer, som riktignok arbeidet flere år i Wien.

– Lenger ned på samme side vises det til «Center of Disease Control (CDC)». Det korrekte navnet er «Centers for Disease Control and Prevention (CDC)».

– På side 19 ( Kapittel 7 Håndhygienemidler) står det øverst i tabell 2 «Jodoror», som skal være «Jodofor».

– På side 19 i tabell 2 savner vi omtale av bakteriesporer, samt et skille mellom kappekledte og ikke-kappekledte virus.

– På side 19, 3. linje nedenfra står det «nosovirusutbrudd», mens det riktige er «norovirusutbrudd».

– På side 20 (7.1.2. Klorhexidin): Det står «Klorhexidin», men stoffet skrives «Klorheksidin» i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok, hvilket også er anbefalt skrivemåte i Tidsskrift for Den norske lægeforening

– På side 20 (7.1.2. Klorhexidin) Det står: «Når det gjelder effekten mot ulike virusarter, beror virkningsmekanismen på destruksjon av celleveggen». Virus er ikke en celle og har følgelig ikke en cellevegg. Virus kan ødelegges ved å skade nukleinsyren, viruskapsidet, eller virusyttermembranen hos virus som har slik. Vi anmoder arbeidsgruppen om å se på denne formuleringen og presisere hva som menes.

– På side 31 (11 Måling av håndhygienepraksis) brukes i første punkt begrepet «håndhygieneepisoder». Det er ikke klart for oss hva som menes med en håndhygieneepisode. Slike begreper må defineres for å kunne ha verdi som målemetode.

Med hilsen

Den norske lægeforening

Anbefalte artikler