Nytt fra nett

Artikkel

HIV/AIDS-medisiner til millioner

Verdens helseorganisasjon intensiverer innsatsen mot HIV/AIDS. Målet er at tre millioner mennesker i u-land får antiretrovirale medisiner innen utgangen av 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2712

Blodsukker på SMS

Ved hjelp av et trådløst system kan barna sende blodsukkernivået på SMS til mor og far, som på denne måten kan følge med barnets helse uten å være i umiddelbar nærhet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2663

Multippel sklerose-pasienter dårligere av stress

Stress forverrer symptomer hos personer med multippel sklerose. Det viser en studie fra et nederlandsk forskerteam presentert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2704

Legemidler til nyfødte – et sjansespill?

Kunnskapen om farmakoterapi hos syke barn er for dårlig, ifølge forskere ved Rikshospitalet som nylig holdt seminer om emnet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2687

Barn med dysleksi blir bedre med lesetrening

Barn med dysleksi kan trenes opp til å bedre leseferdighetene. Allerede etter tre ukers spesialundervisning kan man se resultater, viser en ny studie, publisert i tidsskriftet Neurology.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2669

Onkologer undervurderer blodproppfare

Mange onkologer kan for lite om den trombogene effekten av kreftbehandling, trass i at deres pasienter er utsatt for blodproppsykdom. Det fremgår av en spørreundersøkelse blant 106 kreftspesialister i Nord-England, publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2677

Fysisk aktivitet forebygger brystkreft

Kvinner i alle aldre kan forebygge risikoen for brystkreft ved å trene jevnlig. Det går frem av den amerikanske WHI-studien (Women’s Health Initiative), nylig publisert i JAMA.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2635

Leger i Norge

Bildeserien Leger i Norge som har gått i Tidsskriftet fra nr. 1/2003, har en egen nettside på www.tidsskriftet.no. På nettsiden finner du lenker til alle bildene i serien som er publisert. Velg Leger i Norge fra menyen til venstre på Tidsskriftets nettside.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2161

Spesialistannonser på Internett

I hvert nummer av Tidsskriftet annonserer flere spesialister sitt tilbud. Nå er det også mulig å søke i disse annonsene på Tidsskriftets nettsider. Det kan gjøres søk på spesialitet, geografi, en kombinasjon av disse to og i fritekst.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_spa.sok

Tidsskriftets årsregister 2002

Også for 2002 er det laget en papirutgave av årsregisteret.Interesserte får registeret gratis ved å bestille det på e-postadresse posten@legeforeningen.no

Anbefalte artikler