Skolehelsetjeneste på stedet hvil

Artikkel

Sju av ti kommuner har ikke gjort noe for å styrke skolehelsetjenesten de siste to årene. Åtte av ti vil heller ikke gjøre det i året som kommer.

Det kommer frem i en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO). Ledende helsesøstre i 78 kommuner er blitt spurt om hvordan situasjonen er i sitt område.

I 57,7 % av kommunene har det ikke vært endringer i antall årsverk i grunnskolens skolehelsetjeneste. I 15,4 % har det vært reduksjon, og i nær 27 % av de 78 kommunene har det vært en økning i antall årsverk. Drøyt 70 % av kommunene har ingen planer om å endre antall årsverk.

UHO-leder Anders Folkestad kommenterer at resultatet av undersøkelsen står i skarp kontrast til opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor skolehelsetjenesten er tillagt stor vekt. – Mens planen lover 800 nye årsverk til helsestasjons- og skolehelsetjenesten innen 2006, var det i fjor bare kommet 131, sier Folkestad.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2610

Anbefalte artikler