Høyest utgiftsvekst i somatikk

Artikkel

Godt og vel 56 milliarder kroner ble brukt i spesialisthelsetjenesten i 2002. Utgiftsveksten var høyere for somatikk enn for psykiatri, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Rundt 75 % av kostnadene er knyttet til somatiske sykehus og institusjoner. Det tilsvarer en økning på 13 % i løpende kroner i forhold til 2001. For psykiatri er det økning i driftskostnadene, minus avskrivninger, på 8 %. Dette er en lavere vekst enn i 200. Det ble brukt i underkant av 10 milliarder kroner til drift av psykiatriske institusjoner i 2002.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2720

Anbefalte artikler