Nytt om navn

Artikkel

Sykehuset Østfold har fått egen professor

Morten Jacobsen (f. 1950) er ansatt som professor i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Sykehuset Østfold HF. Det er første gang Universitetet i Oslo har opprettet et professorat utenfor universitetssykehusene, ifølge Moss Avis.

Jacobsen, som fra før har ansvaret for å koordinere sykehusets forskningsvirksomhet, ønsker å utvikle systemet til hele Helse Øst RHF. Med professoratet håper han å kunne styrke rekrutteringen av spesialister.

– Sykehuset Østfold jobber for å få flere akademiske stillinger tilknyttet universitetet, både professorer, amanuenser og lektorer. Både våre egne ansatte, høgskoler og universiteter vil ha glede av det. Sykehuset har et lektorat fra før, som har gitt en del studenter. Med professoratet kan vi utdanne flere spesialister, sier Morten Jacobsen til avisen.

Han tiltrådte som professor i 20 % stilling fra 1. oktober. For ett år siden ble det etablert en egen forskningsavdeling ved Sykehuset Østfold, og Jacobsen vil fortsette som forskningsleder i full stilling ved siden av professoratet. – Forskning har ofte vært enmannsforetak, som en bigeskjeft etter arbeidstid. Men ifølge de nye helselovene skal forskning nå være et hovedfelt ved sykehusene. Da må det også legges til rette med stillinger, penger og organisasjon som tillater forskning i arbeidstiden. Sykehuset Østfold har mange gode forskertalenter, sier den nyansatte professoren.

Undervisningspris til allmennpraktiker

Førsteamanuensis Morten Lindbæk (f. 1950), Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, har mottatt Norsk medisinstudentforenings Undervisningspris.

Prisen deles ut hvert år til beste underviser for kullet gjennom hele studietiden. Av momenter avgangsstudentene fra kull H97 trekker frem, er blant annet Lindbæks evne til å få dem til å synge – helst sanger som har tilknytning til medisin og det aktuelle tema.

Lindbæk er opptatt av å knytte lærestoffet mest mulig til klinisk praksis og bruker ofte eksempler fra sin egen praksis i Stokke i Vestfold.

Dette hjelper studentene til å forstå hva som er viktig i en klinisk situasjon, og hva som er mindre viktig.

De forstår bedre hva de skal prioritere av lærestoffet, og at det er stor forskjell på det de opplever i allmennpraksis og hva de opplever i en sykehussituasjon.

– Etter at allmennmedisin ble definert som klinisk hovedfag ved siden av kirurgi og indremedisin, har undervisningsoppgavene blitt store, sier prisvinneren.

– Klinisk avgangseksamen i allmennmedisin, som ble innført våren 2002, setter enda høyere krav til den undervisningen som blir gitt. Dette er ikke bare en pris til meg, men til hele seksjonen. Vi har greid å skape et godt undervisningsmiljø med små ressurser, sier han.

Anbefalte artikler