m2013/10
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel

Smerter ved koloskopi

Medisinen i bilder
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media