Ikke kortisoninjeksjon mot tennisalbue

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kortisoninjeksjoner og fysioterapi ved tennisalbue har dårlig langtidseffekt.

  Kortisoninjeksjon mot tennisalbue – lateral epikondylitt – gir ofte residiv, og positiv langtidseffekt er ikke dokumentert. En australsk forskergruppe har nylig undersøkt langtidseffekten av kortisoninjeksjon og fysioterapi i kombinasjon (1). 165 pasienter ble randomisert i fire grupper. De fikk behandling med kortisoninjeksjon med eller uten fysioterapi eller placeboinjeksjon med eller uten fysioterapi.

  Færre i kortisongruppen fikk stor eller fullstendig forbedring etter ett år enn i placebogruppen (83 % mot 96 %, p = 0,01), og de hadde langt oftere tilbakefall av tilstanden (54 % mot 12 %, p < 0,001). Tillegg av fysioterapi ga ingen endring i tilbakefallsrate eller plager etter ett år.

  – Denne studien bekrefter at behandling av tendinopati med kortisoninjeksjoner er et tveegget sverd, sier professor Jan Magnus Bjordal i Forskergruppe i fysioterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

  – Som i tidligere metaanalyser rapporteres en positiv kortidseffekt – etter én måned er det sju ganger større sjanse for bedring med kortisoninjeksjon. Men studien viser også at kortisoninjeksjoner gir en signifikant negativ utvikling og flere tilbakefall enn placeboinjeksjon etter et halvt år og ett år, sier han.

  – Et nytt moment er at studien viser at fysioterapi ikke har langtidseffekt hvis gitt den første måneden etter kortisoninjeksjon, mens individuelt tilpasset fysioterapi uten kortisoninjeksjon ga fire ganger større sjanse for forbedring etter en måned og en suksessrate på 89 % etter et halvt år. Behandling av lateral epikondylitt bør derfor innbefatte en oppfordring til pasienten om tålmodighet, kombinert med tilpasset belastning og fysioterapi, sier Bjordal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media