Oversiktlig om akuttpsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ilner, Stein Opjordsmoen

  Akuttpsykiatri

  214 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 345

  ISBN 978-82-05-41216-3

  Forfatteren er en erfaren forsker og kliniker, og læreboken er ment å gi en innføring i akutte situasjoner som kan oppstå ved psykisk lidelse. Målgruppen er først og fremst leger, psykologer og sykepleiere.

  Layouten er nøktern, og innholdsfortegnelsen er oversiktlig. Det er ingen farger, og bare noe bruk av tabeller og oversikter. De kliniske eksemplene som er skilt ut med grå bakgrunn, gjør boken leservennlig. Historier fra virkeligheten gir en god klinisk forankring for den oppdaterte kunnskapen vi presenteres for.

  Det er først en oversikt over undersøkelse og utredning, før en rekke sykdomskapitler avløser hverandre. Kapitlet om psykose er det mest omfattende. Det har sin bakgrunn både i pasientgrunnlaget for akuttposter og at det er et tema som trenger plass for å bli grundig belyst. For klinikere i en akuttpost vil kapitlene om rusmisbruk, graviditet og spesielle problemstillinger være nyttig. Både yngre pasienter, eldre pasienter, selvmord, selvskading og vold er eksempler på temaer som blir berørt på en klinikknær måte. Lovverket omtales kort i et eget kapittel.

  Forfatteren bruker forskning, forståelsesmodeller og klinisk erfaring for å gi en oppdatert oversikt som kan være nyttig i hverdagen. Boken er kanskje aller mest nyttig for dem som ikke jobber med akuttpsykiatri til daglig, men som kan komme i situasjoner hvor kunnskap om dette er både viktig og nødvendig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media