Solid epilepsibok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Shorvon, Simon

  Guerrini, Renzo

  Cook , Mark

  Oxford textbook of epilepsy and epileptic seizures

  384 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 125

  ISBN 978-0-19-965904-3

  For de som er eller ønsker å bli epileptologer, har Engel og Pedleys Epilepsy. A comprehensive textbook lenge vært et «must». Det er et trebinds verk på ca. 3 000 sider. For mange nevrologer og nevropediatere som ikke utelukkende behandler pasienter med epilepsi, er trolig den læreboken for omfattende.

  Denne boken derimot, Oxford textbook of epilepsy and epileptic seizures, er mer overkommelig. Boken inngår i en bokserie kalt Oxford textbooks in clinical neurology. De fire hovedforfatterne er velrennomerte epileptologer, og de har knyttet til seg 51 medforfattere.

  Leseren får en god oppdatering på de mest sentrale feltene av epileptologien. Forfatterne viser på en utmerket måte den store spennvidden i dette faget – fra det molekylærbiologiske grunnlaget for anfall til de psykososiale problemene som ofte følger i kjølvannet av en epilepsidiagnose.

  Etter noen innledende kapitler om nevroanatomiske, nevrofysiologiske, nevrokjemiske og nevrogenetiske substrat for epilepsi følger kapitler om epidemiologi, etiologi, klassifikasjon, diagnostikk, differensialdiagnostikk og farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling, inkludert epilepsikirurgi. Epilepsi blant små barn, mennesker med utviklingshemning, gravide og eldre er viet egne kapitler, likeså seksuelle problemer, psykiatrisk komorbiditet og status epilepticus.

  Som de fleste lærebøker med mange forfattere, er det noe varierende kvalitet på kapitlene. Likevel synes jeg boken gjennomgående er velskrevet og informativ.

  Simon Shorvon er en av vår tids fremste epileptologer. Jeg stusset derfor over at han i et kapittel om årsaker til epilepsi opererer med begrepet «provoked epilepsies». Dette begrepet omfatter epileptiske anfall utløst av feber (feberkramper), alkohol (abstinenskramper), visse medikamenter, metabolske forstyrrelser m.m. Slike anfall har vi, i hvert fall her i Norge, regnet som provoserte epileptiske anfall, og personer med slike anfall fyller ikke kravene til epilepsidiagnosen.

  Målgruppen er helsepersonell som behandler pasienter med epilepsi, og som ønsker å holde seg à jour med hva som skjer innen fagfeltet. Jeg synes boken treffer godt, og kan anbefale den – både som basisverk og som oppslagsbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media