Gode nettverk bidrar til god kollegialitet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Kollegialitet er et viktig tema, og jeg er brennende opptatt av at vi skal være gode kolleger, sa Hege Gjessing til en lydhør forsamling Østfoldleger på Østfold legeforenings årsmøte i april.

  Hege Gjessing (t.v.) og Kristin Karstad er begge opptatt av gode kollegiale nettverk. Foto Lise B. Johannessen
  Hege Gjessing (t.v.) og Kristin Karstad er begge opptatt av gode kollegiale nettverk. Foto Lise B. Johannessen

  Kollegialitet var tema da Østfold legeforening inviterte til årsmøte i april.

  – Jeg er veldig imponert over det vi som yrkesgruppe får til, og jeg har aldri møtt en kollega som ikke har et brennende engasjement for jobben sin, sa Hege Gjessing.

  – Men, påpekte hun, høyt arbeidspress gir mindre muligheter til å finne tid til det gode kollegiale samarbeidet. Derfor må det gis tid og rom til å være gode kolleger. Å ha det hyggelig på jobben, ta vare på hverandre og å hente ut det beste hos hverandre er noe av det jeg forbinder med kollegialitet, sa hun. Konfliktnivået senkes når man «ser» hverandre, og ikke minst bidrar godt humør positivt.

  Det handler om kommunikasjon

  Det handler om kommunikasjon

  – Kollegialiteten settes av og til på prøve, sa Gjessing.

  – I vår yrkesutøvelse er vi på forskjellige nivåer, men det er viktig at vi har respekt for det som gjøres på de ulike nivåene. Klarer vi å få til god samhandling mellom de ulike nivåene, er mye gjort. Lege-til-lege-samarbeidet gir bedre pasientbehandling og bedre kollegialitet, understreket hun. Det handler om kommunikasjon og vi må lære opp hverandre til å bli så gode som mulig, fastslo presidenten.

  Legeforeningens president er opptatt av god ledelse og mener det er viktig å satse på ledere som er der pasientbehandlingen skjer.

  – Avdelinger med en sterk faglig ledelse fungerer godt, også for fastlegene, sa hun.

  Gjessing ser det som mer og mer viktig å være et helt kollegium.

  – Vi skal over i mer teamarbeid og vi skal jobbe mer sammen og, understreket hun, myndighetene må få tillit til leger som yrkesgruppe.

  Hun viste også til praksiskonsulentordningen (PKO-ordningen). Fra salen ble det gitt tydelig tilbakemelding om at det er viktig med en fortsatt satsing på ordningen – en ordning som bidrar til bedre kommunikasjonen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

  Må skape nettverk

  Må skape nettverk

  I sin innledning til årsmøtet understreket leder Kristin Karstad viktigheten av å etablere nettverk og skape gode fagpolitiske møteplasser. Gode og trygge nettverk bidrar til god kollegialitet, sa hun.

  Flere av de tilstedeværende ga uttrykk for at de etterlyser bedre nettverk, særlig blant allmennlegene, og at det er ønskelig å bygge nettverk.

  Kristin Karstad fortsetter som leder av foreningen. Hun takket for tilliten og understreket at hun ønsker at tillitsvalgtarbeidet skal stå i fokus for arbeidet i inneværende år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media