Grundig oversikt, men ingen håndbok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Beigi, Richard H.

  Sexually transmitted diseases

  192 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012 Pris GBP 50

  ISBN 978-0-470-65835-2

  Sexually transmitted diseases er en del av serien Gynecology in practice, som foreløpig er på seks titler. Foruten seksuelt overførbare sykdommer har man i serien så langt tatt for seg menstruasjonsforstyrrelser, myoma uteri, kroniske bekkensmerter, prevensjon og infertilitet. Bokserien tar sikte på å være praktiske kliniske håndbøker for gynekologer.

  De 17 kapitlene er skrevet av forskjellige forfattere som hovedsakelig er fra USA, med unntak av et par kapitler som er skrevet av leger fra Canada og Australia.

  I de to innledende kapitlene tar forfatterne for seg gynekologisk undersøkelse hos voksne og barn/ungdom. Så følger kapitler om seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, herpes etc.. De tar imidlertid også for seg ikke-infeksiøse tilstander som dermatologiske sykdommer, ikke-infeksiøse genitale sår, vulvacancer og vulvodyni. Grunnen er at man ønsker å presentere vanlige kliniske tilstander som ofte forveksles med seksuelt overførbare infeksjoner. Det finnes også to oversiktskapitler om seksuelt overførbare sykdommer i graviditet – et generelt kapittel og ett om behandling. Til slutt er det et kapittel om forebygging av seksuelt overførbare sykdommer.

  Boken er oversiktlig og har et godt stikkordregister. Hvert kapittel er en grundig oversikt over de ulike sykdommene uten å bli for omfattende. Noen kapitler går utover temaet seksuelt overførbare sykdommer. Det gjør tittelen noe misvisende, men det er samtidig denne grundige gjennomgangen av differensialdiagnoser som kanskje er det som gir boken størst verdi. Slikt stoff kan være vanskelig å finne like oversiktlig fremstilt andre steder, og det bidrar til at boken fremstår som en nyttig helhet. Kapitlene illustreres av bilder, men bildekvaliteten kunne vært bedre.

  Referanselistene på slutten av hvert kapittel vitner om at man har basert seg på et bredt kunnskapsgrunnlag. Noen av forfatterne har også selv publisert artikler innen det feltet de skriver om. De klarer likevel å fremstille stoffet i en praktisk, ikke-akademisk tone.

  Ulempen er først og fremst at boken i en norsk hverdag dessverre ikke vil kunne brukes som en praktisk veileder. Dette skyldes at norsk praksis og tradisjon er såpass ulik den amerikanske. Ikke overraskende er det først og fremst rådene om antibiotikavalg som vil kunne skille seg fra norske anbefalinger. Likeledes vil for eksempel listen over hvilke sykdommer det bør screenes for i graviditet, ikke være i tråd med norske retningslinjer.

  Boken kan altså ikke brukes som en «kokebok» for utredning og behandling av seksuelt overførbare sykdommer her i Norge. Til det finnes det andre, bedre verk, for eksempel Metodeboken fra Sex og samfunn (tidl. Klinikk for seksuell opplysning). Den kan likevel være verdifull i en gynekologisk praksis da den på lettfattelig vis gir mer utførlig, evidensbasert informasjon om seksuelt overførbare sykdommer og ikke minst differensialdiagnosene til disse sykdommene. Selv kommer jeg til å skaffe meg flere bøker fra samme serie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media