LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Legeforeningen eier Tidsskriftet. Men det som står der, er ikke foreningens meninger

Hva mener Legeforeningen?

Skal retningslinjer alltid følges?

Klinisk praksis bør i størst mulig grad være evidensbasert, og retningslinjer er viktig for å få dette til. Men skal retningslinjer alltid følges? Innholdet kan være gjenstand for diskusjon og uenighet i fagmiljøene, og ingen pasienter er helt like.

Retningslinjefundamentalisme

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Aminoglykosider bør fortsatt brukes i empirisk sepsisbehandling

Uforsvarlige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus

Smerter ved koloskopi

Mange pasienter opplever smerte under koloskopi. Praksis for smertelindring varierer mye. Dette viser svar fra pasienter og endoskopører ved norske sykehus. Forfatterne anbefaler at petidin, som har sent innsettende effekt, bør erstattes av mer hurtigvirkende opiater.

Smerter ved koloskopi

Skafoidfraktur blir ofte oversett

Skafoidfraktur er den vanligste bruddtypen i håndroten. Rask primærbehandling med gips eller operasjon ga godt resultat hos nesten alle, men mange pasienter gikk lenge uten behandling. Av dem som ble operert for senere pseudoartrose, ble bare rundt 80 % bra. Dette viser en gjennomgang av pasienter behandlet ved Haugesund sjukehus i perioden 1987 – 2011.

Behandling av skafoidfrakturar i eit lokalsjukehus

Foran landsstyremøtet

Legeforeningens landsstyremøte avholdes i Alta 4. – 6. juni. På saklisten står mange aktuelle temaer, bl.a. fremtidens sykehus, ny spesialiststruktur og etterutdanning for spesialister. Det skal også velges president og nytt sentralstyre.

Alta – størst i Finnmark, men uten sykehus

Landsstyremøtet online

Fremtidens sykehus og spesialiststruktur på dagsordenen

Fastlegen i fiskeværet

Anbefalte artikler