()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Kunngjøringer

  Kunngjøringer

  Legeforeningens lederpris 2013

  Legeforeningens lederpris 2013

  Avdelingsleder Bjørn Atle Bjørnbeth, leder for gastrokirurgisk og barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus ble tildelt Legeforeningens lederpris 2013 under Dialogkonferansen 19. mars. (Se egen sak).

  – Det er mange kolleger som fortjener heder og ære og sentralstyret har hatt en vanskelig oppgave med å velge den ene, sa Legeforeningens president Hege Gjessing da hun presenterte årets prisvinner.

  – Legeforeningen ønsker å hente frem de flinkeste lederne vi har og vi kan alle føle stolthet over dette, sa hun.

  Gjessing trakk frem at Bjørnbeth er en varm og klok leder som ser medarbeiderne og som selv er spesialist i avdelingens fagfelt. Han har klart å få medarbeiderne med og har en faglig stolthet på vegne av avdelingen.

  Legeforeningens statusrapport i 2014

  Legeforeningens statusrapport i 2014

  Valg av tema for Legeforeningens årlige statusrapporter er en sentral del av politikkutformingen i foreningen. Samtlige organisasjonsledd ble invitert til å gi innspill til aktuelle temaer for statusrapporten 2014 som planlegges ferdigstilt i mai 2014. Totalt kom ti ulike foreninger med tilsammen 13 forslag.

  Sentralstyret vedtok at tema for neste års statusrapport blir legevakt/den medisinske beredskapen i kommunen.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 7.3. 2013 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering ikke grunnlag for å godkjenne Sykehuset Telemark som utdanningsinstitusjon i gruppe I i infeksjonssykdommer.

  Sykehuset fyller derimot kravende for en gruppe II-institusjon. Helsedirektoratet godkjenner Sykehuset Telemark som utdanningsinstitusjon for infeksjonssykdommer i gruppe II.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media