Alta – størst i Finnmark, men uten sykehus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kombinasjonen av befolkningsstørrelse og avstand til sykehus gjør Alta til en spesiell kommune i nasjonal sammenheng. Fra Alta er det 140 km til nærmeste sykehus i Hammerfest.

  Nordlyskatedralen er Altas nyeste attraksjon. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Nordlyskatedralen er Altas nyeste attraksjon. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Alta fikk bystatus i 2000 og er befolkningssentrum i fylket med over 19 500 innbyggere. I mangel av sykehus har kommunen, gjennom 25 års utvikling, bygd opp tjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Den såkalte Alta-modellen innen distriktsmedisin viser hvordan man ved hjelp av kommunikasjonsteknologi flytter informasjon og spesialister til et sted nær pasienten.

  – Bakgrunnen for prosjektet er en kombinasjon av befolkningsstørrelse og avstand til sykehus. Ved hjelp av teknologi skal vi kunne tilby tjenester og kompetanse som Alta ikke kan opparbeide alene, forteller Kenneth Johansen. Han har vært Alta kommunes representant i arbeidsgruppen som har jobbet med prosjektet.

  Kjernen i modellen er at kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester er samlet under samme tak. – Visjonen har vært å skape en fysisk fellesarena for helse- og sosialtjenester i kommunen og i fylkeskommunen. Drivkreftene bak utviklingen har blant annet vært engasjerte kommuneleger, politikere og kommuneadministrasjon samt lokale ildsjeler, forteller Kenneth Johansen.

  Utviklingsorientert

  Utviklingsorientert

  Alta helsesenter på 13 000 m² stod ferdig i 2001 med muligheter for utvidelse av tjenestetilbudet fra Helse Finnmark HF. Gjennom dagens tjenestetilbud har senteret blant annet et godt grunnlag for å ta imot studenter i praksisopplæring. Det er spesialistressursene ved Hammerfest sykehus og UNN som legger føringer for det polikliniske tjenestetilbudet ved ambulering til Alta. Utvikling og nytenkning har vært sentralt i oppbygging av det offentlige tilbudet på Alta helsesenter, og også etter at helsesenteret ble etablert, har kommunen lagt vekt på å være utviklingsorientert.

  Sykestua har ansvar for å gi tilbud til Altas befolkning om opphold i sykestue, der sykehusinnleggelse ikke er nødvendig eller ønskelig. Det bidrar i stor grad også til å redusere antall liggedøgn i sykehus, ved å motta pasienter som kan behandles på et lavere nivå i helsetjenesten. Ved sykestua gis det bl.a. cellegift- og dialysebehandling. Behandlingene gis oftest poliklinisk, med inn- og utskrivning samme dag. Dette gjør at noen pasienter kan behandles lokalt, og slippe ekstra belastning med fravær fra hjem og familie. Alta har i tillegg fire legesentre med flere fastleger ved hvert senter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media