Perinatal risiko hos yngre søsken av premature

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinner som har født et prematurt barn, gjør det ofte igjen. Selv når neste fødsel er til termin, er dødeligheten hos barnet økt.

  Dette viser en prospektiv studie ved et sykehus i Tanzania. 18 176 kvinner som fødte i årene 2000 – 08 ble fulgt frem til 2010 for å se hvordan det gikk i deres påfølgende svangerskap (1). I studieperioden fikk kvinnene totalt 3 867 nye barn, hvorav 578 hadde eldre søsken født før termin (< 37 fullgåtte svangerskapsuker). Av disse ble 17 % selv født for tidlig. Dette var 2,7 ganger (95 % KI 2,1 – 3,4) hyppigere enn blant de barna som hadde eldre søsken født til termin.

  Også andre forhold ved forrige svangerskap predikerte fødsel før termin i neste: preeklampsi (relativ risiko (RR) 2,5, 95 % KI 1,7 – 3,7), perinatal død (RR 2,5, 95 % KI 1,9 – 3,5) og lav fødselsvekt (RR 2,9, 95 % KI 2,3 – 3,6). Blant barna som selv var født til termin, men som hadde eldre søsken som var født for tidlig, var det en perinatal dødelighet på hele 10 %, tilsvarende 5,9 ganger (95 % KI 4,1 – 8,8) økt risiko sammenliknet med dem som hadde terminfødte eldre søsken.

  – Studien bekrefter budskapet fra WHO om at tidligere fødsel før termin er en sterk prediktor for at dette skal skje neste gang også. I tillegg er det en risikofaktor for perinatal død hos senere barn, også når de ikke selv er premature, sier Micheal J. Mahande, førsteforfatter av studien og stipendiat ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Mahande mener dette kan forklares med at i Tanzania er de kvinnene som føder for tidlig, i stor grad de som har fått minst oppfølging i svangerskapet, i motsetning til hva man ser i f.eks. Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media