Omfattende om menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersen, Torbjørn Herlof

  Sårbar og sterk

  Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 195 s, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2012. Pris NOK 275

  ISBN 978-82-7935-338-6

  Forfatteren skriver i forordet at «Denne boken vil jeg tilegne de mennene som har vist meg at styrke og svakhet kan forstås på helt andre måter enn det som er vanlig». Videre i samme forord står det: «Mitt ønske er at det jeg videreformidler på disse sidene kan bidra til at flere opplever at det angår dem.»

  Torbjørn Herlof Andersen er ansatt som amanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, og boken bygger på forfatterens doktoravhandling i sosialt arbeid. Den har 15 kapitler, og hovedintensjonen er å belyse ett av de kanskje mest tabubelagte temaene som finnes, nemlig menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

  Grunnlaget er fortellinger fra menn i alderen 20 – 75 år som i ung alder ble utsatt for overgrep. Forfatteren presenterer, slik han selv sier, en oppsummering av mer enn 14 års engasjement innen overgrepsfeltet. Analysen er basert på fortellinger, samtaler og kvalitative intervjuer av 15 menn, hvorav dybdeintervjuer eller fortellinger fra fire menn utgjør hovedpresentasjonen. I fortellingene beskriver forfatteren opplevelsene de utsatte mennene har av at en annen person har utnyttet deres maktunderskudd til egen tilfredsstillelse. Å ha vært utsatt for seksuelle overgrep har i seg selv store skadevirkninger. Mennene forteller imidlertid også om den ekstra skammen de opplever på grunn av rådende, generelle mannlighetsoppfatninger. Dette forsterker skam- og skyldfølelsen knyttet til selve overgrepet.

  Forfatteren sier at tap av kontroll leder til opplevelse av verdiløshet, selvanklagelser og skam, og beskriver hvordan skyld og skam forsterkes av eksisterende mannlighetskodeks. Hemmelighold av overgrepene er felles for de intervjuede mennene, og det er i møte med forfatteren at de for første gang forteller omverden om hendelsene. Åpenhet og det å kunne fortelle om overgrepene har i stor grad hjulpet mennene til å gjenvinne kontroll, verdi og verdighet.

  Andersen har gjort et viktig stykke arbeid om et tema som er lite omtalt, og som sjelden kommer frem i legers møter med pasienter. Det er derfor synd at ikke forlaget har lagt større vekt på å presentere det viktige materialet på en god måte. Etter min oppfatning er boken ordrik med til dels lange akademiske diskurser, og for omfattende med en rekke gjentakelser. Språket er til dels vanskelig og lite direkte. Mange leger vil nok derfor kunne oppleve den som til dels kjedelig og lite tilgjengelig.

  Nyttig kunnskap om et så viktig tema – menn som har vært utsatt for overgrep og beskrivelser av konsekvenser dette har for deres videre liv og samliv – fortjener å bli tilgjengeliggjort for mange. Jeg mener at teksten dessverre ikke overholder forfatterens ønske om å «angå» leseren. Forlaget burde gjort mer med både fremstillingsformen og formidlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media